Bra   Bre   C   D    E-G   H   Ch   I-J   K   L    M   O-P   R   S    Š   T   U-V    Z

BÁČ

iné názvy: Kláštor sv.Antona
maď.: Szent-Antal, Bácsfa

 

* 930 30, p. Rohovce, č. d. 1
tel.: (031) 559 85 80 i fax
FARÁRI a administrátori:
(...)
od r.1809 administrované rehoľou OFM prov.Marianae
(...)
Mons.ThDr. Štefan MOROVICS
Ladislav ŠRANKO (László SCHRANKO) 1.7.2008 - 30.6.2024
Csaba MIKUS 1.7.2024
dekanát:
ŠAM
Kostol:
sv. Antona Paduánskeho (1677)

Filiálky:
Kyselica
(maď.: Keszölcés)
- kap.: sv. Rozálie Palermskej (1898
Rohovce (Veľká Sarva, maď.: Nagyszarva)
- k.: sv. Ondreja (12.-15. st.)
Trnávka (maď.: Tárnok)
- k.: Ružencovej Panny Márie (1848)

BÁHOŇ

 

* 900 84
tel.: (033) 645 53 34
FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján ROSZBORY 1879 -
(...)
Ján JAKÚBEK - 30.6.2013
Ján BEHULA 1.7.2013
dekanát:
PK
Kostol:
sv. Františka Assiského (1921)
Kaplnka:
sv. Apolónie (1909)

Filiálka:
Jarná
(časť obce Cífer):
- k.: sv. Prokopa (18. st.)

BERNOLÁKOVO

iné názvy: Čeklís

 

* 900 27, Bernolákova 26
tel.: (02) 459 931 01
www.fara.sk/bernolakovo
FARÁRI a administrátori:
(...)
Alojz M
ARKOVIČ 27.11.1871 -
(...)
(1938-44 pričlenené k Maďarsku)
(...)
ThDr. Jozef KRUPA -30.9.2001Jozef MIŠÍK 1.10.2001
Juraj KORMÚTH 1.7.2008 - 30.6.2016
Branislav ČANIGA 1.7.2016
dekanát:
SC
Kostol:
sv. Štefana Kráľa (14. st.)
Kaplnka:
sv. Anny (1835)
BLAHOVÁ

iné názvy: Blahova dedina

PODĽA SCHEMATIZMU 2012 filálka Lehníc

 

* 930 52
tel.: (031) 558 71 15
Zriadená v r.1938 vyčlenením z farnosti Lehnice.

FARÁRI a administrátori:
(...)
exc. z Lehníc 1.9.1996

dekanát:
ŠAM
Kostol:
sv. Cyrila a Metoda (1935)
Kaplnka:
Panny Márie Lurdskej (1934)

Filiálka:
Bellova Ves

BLATNÉ

iné názvy: Šarfia

 

* 900 82, Šarfická 91
tel.: (033)
645 93 02
FARÁRI a administrátori:
(...)
Alexander MARSCHALL 9.2.1884 -
(...)
exc. z Kaplnej 1.7.1997
ThLic.Roman STACHOVIČ 15.7.2004 - 30.6.2009
Mons. Jozef SLAMKA 1.7..2009 - 30.6.2016
Juraj KORMÚTH 1.7.2016
dekanát:
SC
Kostol:
sv. Vojtecha (1745)
BOLDOG

 

* 925 26, p. Reca
tel.: (02) 459 152 21
http://boldog.fara.sk
FARÁRI a administrátori:
Matthaeus DE TATA 1556 – ?
Georgius TEMPESICS 1562 – ?
Joannes FABRICIUS 1603 – ?
Georgius LIPPAY de Zombor 1624 – 1625
Martinus SOBRY 1634 – ?
Georgius SZELEPCSÉNYI de Pohroncz 1635 – 1637
Joannes KÁLLÓCZY 1647 – 1666
Joannes PETESHÁZY de Sellye 1666 – 1668
Blasius JAKLIN de Elefánt 1668 – 1677
Daniel BIHARY 1677 – 1680
Martinus FEKETE 1680 – 1680
Laurentius FITOS 1680 – 1680
Franciscus JEZERNICZKY de Báhon 1680 – 1686, 1694
Michael MIKE 1694 – 1700
Georgius MÁRTONFY de Karcsufalva 1701 – 1703
Lucas Antonius VIDLICS 1703 – 1712
Andreas Josephus HORVÁTH 1712 – 1723
Franciscus POLENTÁRY de Nagy Sáros 1723 – 1727
Georgius STANKOVANSZKY 1727 – 1728
Joannes Josephus SPACZ de Somorja 1728 – 1739
Emericus KUDLÍK 1739 – 1741
Mathias WOLFINGER 1741 – 1773
Franciscus VESZTER de Buda 1773 – 1774
Joannes VANCSAY 1775 – 1788
Joannes Baptista NAGY, SJ (kap.) 1788 – 1789
Carolus CLEMENT de Pest (kap.) 1789 – 1798
Franciscus Antonius canonicus DRAVECZKY (adm.) 1798 – 1798
Franciscus Joannes VITKAY 1798 – 1803
Paulus MOHOS 1803 – 1804
Stephanus BOROS 1804 – 1806
Georgius UJVÁRY de Comárom 1806 – 1808
Antonius PRIDAVKA 1808 – 1827
Franciscus LIFTNER 1828 – 1828
Antonius KALINAY 1828 – 1845
Paulus SEFFCSIK 1845 –1847
Josephus CSADÓ 1847 – 1855
Josephus BUDAY 1855 – 1855
Carolus MÉHES de Nyék 1855 –1858
Josephus canonicus FERENCZY 1858 –1868
Adolphus POKORNY 1868 –1894
Colomannus CSÖGLEY 1894 –1901
Joannes SZABÓ 1901 – 1901
Viktor Michael MASZÁRIK, O.F.M. 1901 – 1902
Petrus KLENOVICS 1902 – 1903
Matthias Casparus DREVENYÁK 1903 – 1922
Joannes WIEDERMANN 1922 – 1922
Joannes DUFFEK 1922 – 1943
Tiburtius NAVRÁTIL 1943 – 1952
Vencelslaus SZILI 1952 – 1963
Rudolphus SZÜLLŐ 1963 – 1970
Mons. Július KOLLER 1970 -
31.12.2000
Ladislav TÓTH, SDB 1.1.2001-14.8.2002
Július MÓZES 15.8.2002 -30.6.2005
PaedDr.Peter FARKAS 15.12.2007 - +9.12.2013
exc. zo Senca
Eugen MATUŠ 1.7.2014
dekanát:
SC
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1222)

Filiálka:
Reca
(maď.: Réte):
- k.: sv. Štefana Kráľa (1815)

BORINKA

pôvodný názov: Pajštún (do r. 1948)

 

* 900 32 Zriadená 1.9.1941 odčlenením z farnosti Stupava.

FARÁRI a administrátori:
(...)
exc. zo Stupavy
Dr. Karol MORAVČÍK
1.9.2018

dekanát:
BA-
sever
do 8.4.2008 Malacky
Kostol:
Božského Srdca Ježišovho (1899)
Kaplnka:
Najsvätejšej Trojice (1750)
BORSKÝ MIKULÁŠ

 

* 908 77, Cintorínska 421
tel.: (034) 659 52 92
www.fara.sk/borskýmikulas
FARÁRI a administrátori:
(...)
Pavol PRIHODA 1888 -
(...)
Daniel Vladimír PAVLÍK, OFMCap - 30.6.1997
Anton GUBALA 1.7.1997 - 30.6.2006
ThDr. Teodor KAMODY 1.7.2006 - 30.6.2019
Ing. Vladimír MIKULEC, PhD. adm. 1.7.2019 - 30.6.2023
Marián LUKÁČ adm. 1.7.2023
dekanát:
ŠAŠ
Kostol:
sv. Mikuláša (1753)
Kaplnky:
Sedembolestnej Panny Márie
sv. Márie Magdalény
sv. Jána Nepomuckého

Filiálka:
Borský Peter
(časť obce Borský Mikuláš)
- k.: sv. Petra a Pavla (1540)
- kap.:
Trnavskej Panny Márie

BORSKÝ SVÄTÝ JUR

 

* 908 79, SNP 3
tel.: (034) 777 21 26
FARÁRI a administrátori:
Prvá zmienka o farnosti 1397
zmienka o neobsadenej farnosti 1561
Ján František MATUŠKA (Matuškovič) (zmienka 1630) - 1651
PhMg.Juraj STRAKOVIČ 1651 máj - 1653+
Martin HAVLOVIČ (Hudovič) 1653 - 1660
Ján NOVÁKI 1660 15.6. - 1663
pater Jakub MATULNÍK 1663 - 1668 20.10.
Jakub JAKUS 1668 20.10. - 1670
Martin ŠIMONIC 1670 - 1671 apr.
Juraj FUGATIUS 1671 13.4. - 1679 mar.
Ján SILESITA 1679 4.4. - 1680 máj
Martin LABENSKÝ 1680 3.6. - 1681
Ján HUBATIUS 1681 23.3. - 1682
Izrael Ján SKAČÁNYI 1682 13.3. - 1694
Juraj JANOVIČ 1694 27.1. - 1695 jún
Ján IVANOVIC 1695 20.6. - 1705 apr.
Ján Valentín KRAJČIROVIČ 1705 11.4. - 1737 10.4.+
Juraj Ján Atanáz DUBAY 1737 24.4. - 1755 22.2.+
p.Valerius SCHLEIPPEN OFM, admin. 1755 26.2. - 20.3.
Ján RABČÁNSKY 1755 20.3. - 1762 22.4.+
Ján BLAŠKOVIČ 1762 28.4. - 1782 17.8.+
Ján Nep. SCHNEIDER 1782 aug.-sept. adm.
Štefan HAJDIN 1782 - 1797 30.8.+
Štefan POLÁK 1793 nov.- 1796 jan. ; 1796 sept.- 1797 sept. adm.
Ján SEKÁČ 1796 jan. - aug. adm.
František KRAJČIROVIČ 1797okt.  - 1825 25.1.+
Ignác KUBINA 1825 feb.- 1864 25.1.+ dekan
Július MATULAY (Mattulay, Matolay) 1864 feb.-23./25. apr. adm.
Ján Nep. VLAŠŠEK 1864 23.3. - 11.4.
Ján Bapt. JURIGA 1864 11.4. - 1869 okt.
Vojtech LUKÁČI 1869 23.11. - 1881 1.11.+ dekan
Michal DOBŠA 1881 7.11. - 1887
Štefan RANKÓ 1887 sept. - 1888 febr. adm.
Karol VÁMOSY 1888 febr. - 1896 4.7.+
Ján OZORAI 1896 júl - 1897 feb. adm.
Alexander SZEDER 1897 1.3. - 1938 4.1.+ dekan
Anton JANČOVIČ, SDB 1937 dec. - 1938 jún adm.
Jozef RAKOVSKÝ 1938 júl - aug. adm.
Martin GÚTA 1938 sept. adm.
Rudolf GRMAN 1938 31.8. - 1951 apr. (adm., farár od dec. 1949)
Andrej GÁLIK, SDB 1951 máj - 1959 mar. adm.
Jozef BLAHO 1959 apr. - 1970 jan. adm.
ThDr. Ján CHROMJAK 1970 jan. - 1978 sept. adm.
exc. zo Studienky 1978 okt.-dec.
Augustín ŠKODA, admin. 1978 nov. - 1979 jan.
Anton PRIEBERA, admin. 1979 feb. - 1983 okt.
Jozef GÁBRIŠ, admin. 1983 nov. - 1990 okt.
Elemír TASSÁRI, admin. 1990 nov. -
31.7.1999
Alojz GUBALA 1.8.1999 - 30.6.2009
Marian VOJTKO 1.7.2009 - 30.6.2020
Martin ŠAFÁRIK, admin. 1.7.2020
dekanát:
ŠAŠ
Kostol:
sv. Juraja (1677)
Kaplnky:
sv. Urbana
Panny Márie Lurdskej
sv. Jána Nepomuckého
sv. Vendelína

Filiálka:
Tomky
(miestna časť obce Borský Svätý Jur)
- kap.: Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (1896)

BRATISLAVA

lat.: Posonium, Istropolis
maď.: Pozsony
nem.: Pressburg

- SVÄTÉHO MARTINA

iné názvy: DÓM sv.Martina

* 811 01, Kapitulská 9
tel.: kancelária (02) 544 334 30,
       kaplán 544 179 85,
       správca farnosti 544 179 91
       technicko ekonom.odd. 544 318 47, 544 335 28
       Dóm sv.Martina 544 313 59
www.fara.sk/dom
dom.fara.sk
FARÁRI a administrátori:
(...)
ThDr.Karol RIMELY 1889 -
(...)
ThDr. Jozef MINAROVIČ
Ján HUDEC 1.7.2005 - 30.6.2009
ThDr.Marián ČERVENÝ 1.7.2009 - 30.6.2011
Mons.ThDr.Ing.Jozef JANČOVIČ, PhD. 1.7.2011 - 30.6.2015
ThDr. Peter SLEPČAN PhD. 1.7.2015
dekanát:
BA-
stred
Kostoly:
»dóm sv.Martina (1452) - farský, katedrála
»Zvestovania Pána (1290) - františkáni

»Najsv. Spasiteľa (1636) -
jezuiti
»Loretánskej Panny Márie (1640) - uršulínky
»Návštevy Panny Márie (1692) - milosrdní bratia [^]
»sv
. Alžbety (1634) - alžbetínky [^]
»sv. Ladislava (1830) [^]
»Nanebovatia P.Márie (1754) - Notre Dame [^]
»
Povýšenia sv.Kríža (13.st.) - klarisky - vo vlastníctve štátu
Kaplnky:
»sv. Kataríny (1311) - Michalská ul.
»Kristovho Tela - Panská ul., Kolégium Najsv. Spasiteľa (jezuiti)

Filiálka:
Bratislava-Podhradie [^] (Vydrica, nem.: Zuckermandel)
»k.: Najsvätejšej Trojice (18. st.)

BRATISLAVA-BLUMENTÁL

iné názvy: NOVÉ MESTO

* 811 07, Vazovova 8
tel.: kancelária (02) 555 623 19 i fax, 555 631 70, 555 631 71, 554 102 33, kostol 555 711 78
e-mail: blumental@blumental.sk
www.blumental.sk
FARÁRI a administrátori:
(...)
Vincent HAVLÍČEK 1888 -
(...)
Štefan HERÉNYI - 9.11.2007
PaedDr. ThDr. Alfonz Vladimír SABO, OP, PhD. 10.11.2007 - 30.6.2009
Andrej FORDINÁL 1.7.2009 - 30.6.2010
Branislav ČANIGA 1.7.2010 - 30.6.2016
Ján HUDEC 1.7.2016
dekanát:
BA-
stred
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1888)
BRATISLAVA-ČUNOVO

maď.: Csúny, Dunacsún
nem.: Sarndorf, Sandorf

 

* 851 10, Sochorova 3
tel.: (02) 628 506 86
Farnosť zriadená r.1704 odčlenením z farnosti Rusovce; medzi rokmi 1948-52 pričlenená k Apošt.adm.Trnavskej z maďarskej diecézy Győr.
Obec bola po 1.svetovej vojne súčasťou Maďarska. K Československu bola pričlenená 15.10.1947. Od 1.1.1972 sa stala mestskou časťou Bratislavy.

FARÁRI a administrátori:
Pavol KRAJACHICH 1704 - 1744
(...)
Florián TOMÁNEK 1912 - ?
(...)
exc. z Rusoviec 1952 - 1954
Alexander CSUDAI 1954 - 1955 adm.
Mikuláš JANOŠOVITŠ 1955 - 1963
Imrich KOSEC 1963 -1966 adm.
František TIHANYI 1966 - 1980 adm.
? 1980 - 1990
Jozef GARAJ, CM 1990 - 1992
Ján OROSCH 1992 - 1993
? 1993 - 1995
Ing. Imrich VÉGH 1.7.1995 - 30.9.2001
ThDr.Ing. Jozef JANČOVIČ, PhD. 1.10.2001 - 30.6.2011
ThDr. Marián ČERVENÝ, PhD. 1.7.2011

dekanát:
BA-
juh
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1783)
BRATISLAVA-DEVÍN

nem.: Theben, Mayberg

 

* 841 10, Štítová 2
tel.: (02) 657 302 38
e-mail: devin@fara.sk
www.fara.sk/devin
FARÁRI a administrátori:
(...)

Štefan SPRINGER 1870 -
(...)
(1939-44 pričlenené k Nemecku)

(...)

ThDr.Miloš ONDREJKOVIČ - 14.4.1998
António V.Pérez CARAMÉS 15.4.1998 - 30.6.2000
ThLic. Rastislav ZELENAY 1.7.2000 - 30.9.2001
Branislav BUKOVSKÝ 1.10.2001 - 30.6.2006
ThDr. Stanislav STOHL, PhD. 1.10.2007 - 30.6.2009
Mons. ThLic. Marián GAVENDA 1.7.2009
dekanát:
BA-
sever
Kostol:
Svätého kríža (1200)
BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES

 

* 841 07, Istrijská 15
tel.: (02) 647 763 33
http://devinska.fara.sk/
FARÁRI a administrátori:
(...)
Mikuláš CHMELÍK 12.11.1861 -
(...)
(1939-44 pričlenené k Nemecku)
(...)
Karol MORAVČÍK -
31.8.2016 (30.9.2016)
Andrej KALAMEN
1.9.2016 (hatený v prevzatí farnosti)
dekanát:
BA-
sever
Kostol:
Svätého Ducha (1580)
Kaplnky:
Panny Márie Lurdskej
sv. Marka; sv. Floriána
sv. Vendelína
sv. Jána Nepomuckého
BRATISLAVA-DLHÉ DIELY

 

* 841 05, Pribišova 49
tel.: (02) 654 115 87
www.fara.sk/dlhediely
http://dlhediely.fara.sk
Zriadená 1.1.1996 odčlenením z farnosti Karlova Ves

FARÁRI a administrátori:
Libor ŠKRIPUTA 14.1.1996 - 19.10.1999
Augustín DRŠKA 1.7.2001 - 9.11.2007
Štefan HERÉNYI 10.11.2007 - 30.6.2022
Mons. ICDr. Ing. Róbert URLAND 1.7.2022

dekanát:
BA-
sever
Kostol:
Narodenia Panny Márie (1995)
BRATISLAVA-DÚBRAVKA

 

* 841 01, Brižitská 15
tel.: (02) 643 610 85, fax: 643 618 27
      kaplán (02) 644 629 89
www.fara.sk/dubravka
http://dubravka.fara.sk

Kostol Ducha Svätého
* 841 01, Sch.Trnavského 5
tel.: (02) 644 629 06

Pôvodne filiálka farnosti Devín

FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján TALDA 21.11.1870 -
(...)
Štefan BENČAT - 25.7.1950 (uväznený)
(...)
ThDr. Jozefa BEITL 1967 - 1985
(...)
Ľubomír SEDLÁK 1990 - 1993
ThDr. Stanislav VOJTKO 1993 - 30.6.2011
Miroslav BEDERKA 1.7.2011

dekanát:
BA-
sever
Kostoly:
sv. Kozmu a Damiána (1723)
Ducha Svätého (26.10.2002)
Kaplnka:
Ružencovej Panny Márie (1780)
BRATISLAVA-JAROVCE

maď.: Horváthjárfalu
nem.: Jahrendorf

 

* 851 10, Mandľová 90
tel.: (02) 628 603 59
e-mail:
jozefkrupa@ba.telecom.sk
Farnosť pričlenená k Apošt.adm.Trnavskej medzi rokmi 1948-52 z maďarskej diecézy Győr.
Obec bola po 1.svetovej vojne súčasťou Maďarska. K Československu bola pričlenená 15.10.1947. Od 1.1.1972 sa stala mestskou časťou Bratislavy.

FARÁRI a administrátori:
(...)
Peter PAŠIČ zmienka 1659
Michal BULOVIČ zmienka 1680
Matej BUJNIČ zmienka 1683
(...)
Anton M. VACVAL, SDB 1949 - 1952 adm.
Vojtech SZITÁS 1952 - 1967 ? adm.
Pavol HREBÍČEK 1967 - 1971 adm.
Vojtech BALAŽOVJECH 1971 - 1977 adm.
František Alexander KIŠIDAY 1977 - 1987 adm.
Ladislav Ján SZAKÁL 1987 - 1990 adm.
ThDr. František ŽÁK 1990 - 30.9.2001
Mons.ThDr.Jozef KRUPA, PhD. 1.10.2001 - 30.6.2012
ThDr. Mário ORBÁN, PhD. 1.7.2012 - 30.6.2015
JCDr.JUDr. Jozef KEMP, PhD. 1.7.2015 - 30.9.2020
Mons. ThDr. Ing.
Jozef JANČOVIČ, PhD. 1.10.2020 - 30.6.2023
ThDr. Alexander KNORR, PhD. 1.7.2023

dekanát:
BA-
juh
Kostol:
sv. Mikuláša (1765)
BRATISLAVA-KALVÁRIA

 

* 811 04, Na Kalvárii 10
tel.: (02) 547 753 41, 547 921 66, fax: 547 741 15
e-mail:
kalvaria@kalvaria.sk
www.kalvaria.sk
Zriadená 10.11.1933 ako farnosť rehole františkánov odčlenením z farnosti Ba-Nové Mesto.

FARÁRI a administrátori:
(...)

Gaudentius NOVICKÝ, OFM (1948)
(...)
Antonín Jan HUSOVSKÝ, OP - 4.6.1996
Slavomír HOVANEC, OP 5.6.1996 -
Pius Jaroslav MAJEROVIČ, OP 1.1.1999 - 30.6.2004

Chryzostom František KRYŠTOF, OP 1.7.2004 - 28.2.2018
Oskar Jozef Vaľko, OP 1.3.2018

dekanát:
BA-
stred
Kostol:
Panny Márie Snežnej (1824/1948)
BRATISLAVA-KARLOVA VES

maď.: Karolyfalva
nem.: Karlsdorf

 

* 841 04, Nám.sv.Františka 4
tel.: (02) 654 268 60 i fax
www.svmichal.sk
klastor(a)minoriti-ba.sk
Obec zriadil na majeri devínskeho panstva gróf Karol Jozef Hieronym Pálfi v r.1780. (časopis Záhorie č. 4/2013) Najprv bola filiálkou farnosti Devín. V r.1935 bola neskorobaroková kaplnka sv. Jána Nepomuckého prestavaná na kostol sv. Michala. V r.1938, keď sa Viedenskou arbitrážou Devín stal súčasťou Veľkonemeckej ríše, bola filiálka Karlova Ves pričlenená k bratislavskej farnosti sv. Martina.
Farnosť bola zriadená v r.1990 odčlenením z farnosti Ba-sv.Martina.

FARÁRI a administrátori:
(...)
Libor ŠKRIPUTA - 13.1.1996
farnosť zverená komunite minoritov:
Marek TOKARCZYK, OFMConv 15.1.1996 -14.9.2001
Peter SARNICKI, OFMConv 15.9.2001 - 30.6.2003
Witold ADAMCZYK, OFMConv 1.7.2003 - 7.10.2008
Lucián Mária BOGUCKI, OFMConv 8.10.2008 - 30.6.2011
ing. Peter GALLIK, OFMConv  1.7.2011
ThLic. Lucián Mária BOGUCKI, OFMConv 1.9.2019
Adam BARAN, OFMConv 1.7.2021 - 30.6.2023
ThLic. Lucián Mária BOGUCKI, OFMConv 1.9.2023

dekanát:
BA-
sever
Kostoly:
sv. Michala Archanjela (1935)
sv.Františka z Assisi (9.3.2002)
BRATISLAVA
Kňazský seminár
sv. Cyrila a Metoda
* 814 58, Kapitulská 26 Rektor seminára:
Mons. Daniel IŽOLD - 30.6.2019
ThLic. Pavol MIKULA 1.7.2019
dekanát:
BA-
stred
Kaplnka:
sv. Cyrila a Metoda
BRATISLAVA-KRÁĽOVNEJ RODINY

Teplická ul.

 

* 831 02, Teplická 2
tel.: (02) 444 616 23, 444 616 24
e-mail:
office@teplicka.org
www.teplicka.org
Zriadená 1.9.1999 odčlenením z farnosti Ba-Nové Mesto.

FARÁRI a administrátori:
ThLic. Juraj AUGUSTÍN 15.9.1999 - 24.9.2000
Ján HUDEC 1.1.2001 -30.6.2005
Ing.Peter ŠANTAVÝ  (kap.-adm. 1.7.2005) 1.4.2006 - 30.6.2006
Branislav BUKOVSKÝ 1.7.2006 - +23.3.2014
CSILic. Jozef KOVÁČIK 1.4.2014 - 30.6.2020
Lukáš UVÁČIK 1.7.2020 - 30.6.2023
Ing. Vladimír MIKULEC, PhD. 1.7.2023

dekanát:
BA-
stred
Kostol:
Kráľovnej rodiny (25.9.1999)
BRATISLAVA-KRAMÁRE

Klenová ul.

iné názvy: Ježišovho Srdca

 

* 831 01, Klenová ul.
e-mail: kramare@fara.sk
            kramare31@gmail.com
www.fara.sk/kramare
Zriadená 10.12.2005 odčlenením z farností Ba-Kalvária a Ba-Nové Mesto.

FARÁRI a administrátori:
ThLic. Marcel KOVAĽ, CSsR. 1.7.2006 - 30.6.2012
ThLic. Ing. Miroslav SZUDA, CSsR. 1.7.2012 - 31.3.2023
ThLic. Václav HYPIUS, CSsR. 1.4.2023

dekanát:
BA-
stred
Kostol:
Ježišovho Srdca (10.12.2005)
Kaplnka:
Matky ustavičnej pomoci - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (23.4.2009)
BRATISLAVA-LAMAČ

 

* 841 03, Vrančovičova 58
tel.: (02) 643 653 47
e-mail: lamach(a)mailbox.sk
www.fara.sk/lamac
FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan RANKÓ 188
9 -
(...)
Ernest PASTÝRIK 1931
(...)
Julián BENEDIKOVIČ 1944
(...)
Rudolf DAŇO - 14.8.2003

Branislav ČANIGA 15.8.2003 - 30.6.2010
ThDr. Marek KROŠLÁK 1.7.2010 - 30.6.2012
Miroslav MICHALKA 1.9.2012 - 30.6.2017
SSLic. Milan SOVA PhD. 1.7.2017 - 30.6.2019
Mons. ThLic. Vladimír STAHOVEC & Leonard PAWLAK 1.7.2019 - 30.6.2024 farári in solidum
Ján SITÁR 1.7.2024
dekanát:
BA-
sever
Kostol:
sv. Margity (1.7.1951)
Kaplnka:
sv. Rozálie (1682)
BRATISLAVA-MAMATEYOVA

blahoslaveného Titusa Zemana

 

* 851 04, Mamateyova 4
tel.: 0902 446 688
mamateyka.sk
Zriadená z pastoračného strediska saleziánov, odčlenením od farnosti Ba-Petržalka 8.1.2022.

FARÁRI a administrátori:
Dušan Vilhan, SDB 8.1.2022 -

dekanát:
BA-
juh
Kaplnka:
sv.Domonika Sávia
BRATISLAVA-MILOSRDNÍ BRATIA
(nemocničný kostol vo farnosti sv.Martina ) [^]
*
Rektori kostola:
(...)
Ing., ThDr. Thurzo Vladimír THURZO, PhD. 2003-2009
ICLic. Stanislav VRBA 1.7.2009
dekanát:
BA-
stred
Kostol:
Návštevy Panny Márie (1692)
BRATISLAVA-NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

lat.: SS.Trinitatem

 

 

* 811 03, Veterná 1
tel.: (02) 544 151 06 i fax, (02) 544 178 85, (02) 544 127 45
e-mail: adamus@zutom.sk
www.trojica.sk
FARÁRI a administrátori:
(...)
František VESELÝ 1878 -
(...)
Mons.Anton KEBIS - 14.11.1997
Ján ADAMUS 15.11.1997
dekanát:
BA-
stred
Kostoly:
»sv. Jána z Mathy (1752) - katedrálny chrám vojenského ordinariátu (2003-2009)
»sv.Štefana (1718) - kapucíni
»sv.Cyrila a Metoda (1936) - redemptoristi
BRATISLAVA-NOTRE DAME
(kostol Kanonisiek sv. Augustína Notre Dame vo farnosti sv.Martina ) [^]
*
Rektori kostola:
(...)
RN
Dr. Ján GOČ, SDB 15.9.2014 - ???
dekanát:
BA-
stred
Kostol:
Nanebovatia P.Márie (1754)
BRATISLAVA-PETRŽALKA I.

maď.: Pozsony-Ligetfalu
nem.: Engerau

 

* 851 01, Daliborovo nám.1
tel.: (02) 634 536 98
www.daliborko.sk
Zriadená odčlenením od farnosti Ba-sv.Martina a Ba-Nové Mesto r.1934.

FARÁRI a administrátori:
(...)
Marián BIELIK, SDB 15.8.1995 -
František KOHÚT, SDB 1.8.1999-31.7.2004
Marián BIELIK, SDB 1.8.2004 - 30.6.2009
Juraj BENCA, SDB 1.7.2009 - 30.6.2013
Milan BUBÁK, SVD 1.7.2013 - 31.8.2023
Pavol HUDÁK, SVD 1.9.2023

dekanát:
BA-
juh
Kostoly:
»
Povýšenia sv. kríža - farský
»sv.Arnolda Janssena (15.9.2001, pôvodný titul kostola: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska) - verbisti, Misijný dom, Krupinská ul. č.2
Kaplnky:
sv. Dominika Sávia - pastoračné stredisko saleziánov Mamateyova ul. samostatná farnosť 2022
BRATISLAVA-PODHRADIE
(kurácia, filiálka Dómu sv.Martina ) [^]

iné názvy: Vydrica
nem.: Zuckermandel

filiálka Bratislava - PODHRADIE
* 811 01, Žižkova 7
www.fara.sk/podhradie
http://podhradie.fara.sk
Rektori kostola:
1738 -
(...)
Karol SCHERZ de VASOJA 1855 - 1888
(...)
PhDr.Stanislav JUROVSKÝ 1948 - 1958
prof. ThDr. Alojz MARTINEC  1958 - 1975
ThDr. Miloš ONDREJKOVIČ 15.4.1975 - 2006
doc.ThDr. Andrej FILIPEK, SJ 1.10.1999 -?
Ing. Peter ŠANTAVÝ 1.7.2006
ThLic.CsiLic. Martin KRAMARA 1.7.2018
Mons. Ing. ThDr. Vladimír THURZO PhD. 1.7.2022
dekanát:
BA-
stred
Kostol:
Najsvätejšej Trojice (18. st.)
BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE

 

* 821 06, Trojičné nám.4
tel.: (02) 452 486 71
e-mail:
podunajske.biskupice@fara.sk
www.fara.sk/biskupice
FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján KUDLÍK 1881 -
(...)
ICLic. Ladislav ŠÁLKA - 15.11.2004
PhLic. Juraj VITTEK 1.8.2005 - 30.6.2008
ThLic. Jozef VADKERTI 1.7.2008
dekanát:
BA-
juh
Kostoly:
sv. Mikuláša (1221) - farský
Sv. Kríža (1681) - v nemocnici, milosrdné sestry Sv.Kríža
Kaplnky:
Panny Márie
sv. Jána Nepomuckého
sv. Rozálie

Filiálka:
Ba-Komárov
- k.: sv. Jozefa (1640)

BRATISLAVA-POMOCNICE KRESŤANOV

pôvodný názov: TEHELNÉ POLE

Miletičova ul.

 

* 821 08, Miletičova 7
tel.: (02) 502 311 49, 502 312 22,
fax: 502 311 52
e-mail:
fara.mileticova@sdb.sk
www.mileticka.sk
Farnosť zriadená 10.11.1933 odčlenením z farnosti Ba-Nové Mesto ako farnosť rehole saleziánov. Kostol P.Márie Pomocnice kresťanov zanikol po r.1950. Farnosť bola obnovená 19.10.1997.

FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan URBAN, SDB - 31.7.1999
Marián VALÁBEK, SDB 1.8.1999 - 30.6.2007
ThLic. Vladimír BAXA, SDB 1.7.2007 - 30.9.2009
ThLic. Ján ČAPLA, SDB 1.10.2009
Marián HUSÁR, SDB 1.9.2016

dekanát:
BA-
stred
Kostol:
Panny Márie Pomocnice kresťanov (19.10.1997)
BRATISLAVA-PRIEVOZ

nový názov: Ba-RUŽINOV

 

* 821 05, Parková 31
tel.: (02) 434 284 44

* 821 03, Tomášikova 8
tel.: (02) 434 200 42 i fax, 434 151 58, 434 135 64
www.fara-ruzinov.sk

Farnosť Ducha Svätého existuje od 1.1.1944 odčlenením od farnosti Ba-Tehelné Pole.

FARÁRI a administrátori:
(...)
Silvester SLEZÁK
(...)
Ing. Jozef GARAJ, CM, -31.7.2005
ThLic. Augustín SLANINKA, CM 1.8.2005 - 31.8.2014
Peter ŠARADIN, CM 1.9.2014

dekanát:
BA-
stred
Kostol:
sv.Vincenta de Paul (16.9.2000)
Kaplnka:
Božského Srdca Ježišovho - v kaštieli (8.12.1933)
BRATISLAVA-RAČA

 

* 831 06, Alstrova 121
tel.: (02) 448 846 04
e-mail:
fara@skmail.sk
www.fararaca.sk
FARÁRI a administrátori:
(...)
Móric ALSTER 10.9.1861 - +7.10.1894
Gejza SŰCZY adm. od 15. 8. 1894 (2 mesiace)
Karol LENKEI 3.3.1895 (asi 5 mesiacov)
Štefan BEZÁK 1.12.1895 - 1908
Vojtech RUDROFF 3.12.1908 - +23.1.1942
Štefan DEKAN adm. 1940 - 7. 8.1942
Ľudovít HORVÁT 7.8.1942 - 27.12.1949
ThDr. Ladislav DORUŠÁK
 kaplán, po uväznení Ľ.Horváta: adm. 1.1. 1950 - 31.12.1950
František KOLAVÍK 1.1.1951 - 1960
Ľudovít Cecilián SZIGETI, OFM 1960 - dec.1966
Emil VIDOVIČ 1966 - 1969
Ján ZABÁK 1969 -1973
Jozef NOVÁK 1.11.1973 - 31.7.1989
František OČENÁŠ 1.8.1989 - 31.8.1998
ThLic. Miroslav VANČO 1.9.1998 - 21.3.2002

Miloš KOHÚTEK 22.3.2002 - 30.6.2009
ThDr. Mário ORBÁN, PhD. 1.7.2009 - 30.6.2012
Mons.ThLic. Vendelín PLEVA 1.7.2012 - 31.7.2014
Zdenko SITKA 1.8.2014
dekanát:
BA-
stred
Kostoly:
sv. Filipa a Jakuba (1390) - farský
Panny Márie Pomocnice kresťanov (1937) - na cintoríne
Kaplnka:
sv. Anny (1780)

Filiálka:
Ba-Krasňany - do 1.9.2019
- katedrála sv. Šebastiána (13.6.2009)

BRATISLAVA-RUSOVCE

maď.: Oroszvár

 

* 851 10, Kostolná 63
tel.: (02) 628 591 79
Farnosť pričlenená k Apošt.adm.Trnavskej medzi rokmi 1948-52 z maďarskej diecézy Győr.
Obec bola po 1.svetovej vojne súčasťou Maďarska. K Československu bola pričlenená 15.10.1947. Od 1.1.1972 sa stala mestskou časťou Bratislavy.

FARÁRI a administrátori:
(...)
Tibor NAVRÁTIL 1952 - 1976
Anton KALÚZ 1976 - 1980 adm.
František MARKO 1979 - 1987
(...)
SSLic. Milan SOVA 1.7.2004 - 30.6.2009
ThDr. Július Marián PRACHÁR 1.7.2009

dekanát:
BA-
juh
Kostol:
sv. Márie Magdalény (1662)
Kaplnky:
sv. Víta
sv. Modesta a Krescencia (1612)
BRATISLAVA- SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

iné názvy: PETRŽALKA III. - Lúky

 

* Betliarska 3, Petržalka-Lúky
tel.: (02) 638 153 89
www.faraluky.sk
Zriadená 15.9.2001 odčlenením z farnosti Svätej rodiny (Petržalka II).

FARÁRI a administrátori:
Andrej FORDINÁL 15.9.2001 - 30.6.2009
ThLic.Ing. Peter MÁŠIK 1.7.2009 - 30.6.2018
ICLic. Milan PUŠKAR 1.7.2018 - 30.6.2024
Marián BÉR 1.7.2024

dekanát:
BA-
juh
Kostol:
Sedembolestnej Panny Márie (22.12.2001)
BRATISLAVA-SVÄTÉHO LADISLAVA
(kostol vo farnosti sv.Martina ) [^]
*
Rektori kostola:
(...)
Tiziano PEGORARO, RCI 2006 - 2009
ThLic. Michal VIVODA 1.7.2009 - 30.6.2015
Mons. Vendelín PLEVA
dekanát:
BA-
stred
Kostol:
sv
. Ladislava (1830)
BRATISLAVA-SVÄTÉHO JOZEFA

iné názvy: KRASŇANY

 

* Pekná cesta 9789/2B, 831 54 Bratislava-Krasňany
katedrala.fara.sk
Arcibiskup Zvolenský daroval kostol sv.Šebastiána pri jeho slávnostnej posviacke 13.6.2009 do užívania "vojenského ordinára" ako jeho vlastnú katedrálu.
Farnosť zriadená 1.9.2019 odčlenením z farnosti farnosti Ba-Rača

Rektori kostola:
spravované kaplánmi Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR

FARÁRI a administrátori:
PhDr. Peter HASIDLO, SDB 1.9.2019 - 30.6.2021
Jozef SLIVOŇ, SDB 1.7.2021

dekanát:
BA-
stred
Kostol:
katedrála sv. Šebastiána (13.6.2009)
BRATISLAVA-SVÄTEJ ALŽBETY

iné názvy: MODRÝ KOSTOL

 

* 811 09, Bezručova 2
tel.: (02) 529 684 88 i fax, 529 230 10
       (02) 527 335 73,
       kancelária 527 335 72
       kaplán 527 335 71
Zriadená z gymnaziálneho kostola, odčlenením od farnosti Ba-sv.Martina a Ba-Nové Mesto 15.2.1934.

FARÁRI a administrátori:
(...)
ThDr.Jozef KRAJČÍ
Mons. Ján FORMÁNEK 1990
Tomáš KUĽKA 1.7.2008 - 30.6.2011
PaedDr. Marián KRÁĽ 1.7.
2011

dekanát:
BA-
stred
Kostol:
sv. Alžbety (1913)
BRATISLAVA-SVÄTEJ ALŽBETY
(kostol vo farnosti sv.Martina ) [^]

iné názvy: alžbetínky

*
Rektori kostola:
(...)
ICLic. Stanislav VRBA 2007 - 2009
SSLic. Milan SOVA 1.7.2009 - 30.6.2011
Jozef SLEZÁK 1.7.2011 - 30.6.2013
ThDr. Ladislav OSTRÁK 1.7.2013-30.6.2014
Mons. Jozef ADAMKOVIČ 15.7.2014
dekanát:
BA-
stred
Kostol:
sv
. Alžbety (1634)
BRATISLAVA-SVÄTEJ RODINY

iné názvy: PETRŽALKA II.

 

* 851 02, Romanova 35, P. O. Box 87
tel.: (02) 638 116 95 i fax
www.fara.sk/svatarodina
Zriadená 1.7.1995 odčlenením z farnosti Petržalka.

FARÁRI a administrátori:
Jozef KARÁČ 1.7.1995 - 30.6.2007
Jozef DÚC 1.7.2007
- 30.6.2015
od 1.7.2015 farnosť zverená spoločenstvu kňazov sv.Filipa Neriho:
PhDr. Juraj VITTEK, PhD. 1.7.
2015, moderátor
Andrej ŠOTTNÍK 1.7.
2015 - 30.9.2019

dekanát:
BA-
juh
Kostol:
sv. Rodiny (2.7.2005)
BRATISLAVA-TRNÁVKA

 

* 821 04, Okružná 13
tel.: (02) 434 256 23 i fax
               487 000 10 - 15
e-mail:
trnavka@trnavka.sk
           saleziani@trnavka.sk
www.trnavka.sk
Zriadená 1.7.1945 odčlenením z farnosti Ba-Tehelné pole ako farnosť rehole saleziánov.

FARÁRI a administrátori:
Ľudovít CÍFERSKÝ, SDB 1.7.1945 - 14.9.1947
Štefan TIMKO, SDB 15.9.1947 -13.4.1950
likvidácia reholí v r.1950

Vincent MALÝ 1.1.1955 - 30.9.1959
Felix PETROVIČ 1.10.1959 - 30.9.1972
Jaroslav RUSNÁK 1.10.1972 - + 1977
Július KUPČA 17.4.1977 - 4.7.1985
Štefan OPÁLKA 1.5.1986 - 1.2.1990
v r.1990 farnosť opäť zverená reholi saleziánov
Andrej BRUNCLÍK, SDB 2.2.1990 - 1992
Jozef KAISER, SDB 1993 - 31.8.1997
Peter BICÁK, SDB 1.9.1997 -31.7.2000
Štefan KNATEK, SDB 1.8.2000-31.7.2005
Dominik VINŠ, SDB 1.8.2005 - 30.6.2010
Jozef KRUŠAC, SDB 1.7.2010 - 30.6.2015
František KOHÚT, SDB 1.7.2015

dekanát:
BA-
stred
Kostol:
sv. Jána Bosca (1939)
BRATISLAVA
Univerzitné pastoračné centrum
sv. Jozefa Freinadenetza
* 842 25, Stare grunty 36
http://upc.uniba.sk/
Zriadené 7.10.1998.

Duchovní správcovia:
Milan BUBÁK, SVD
Ján ŠTEFANEC, SVD 1.6.2007
Igor KRÁĽ, SVD, ThLic., PhD. 1.9.2023

dekanát:
BA-
sever
Kaplnka:
bl. Jozefa Freinademetza (24.3.1998)
BRATISLAVA-VAJNORY

 

* 831 07, Baničova 14
tel.: (02) 437 124 35, 436 391 75
FARÁRI a administrátori:
(...)
Ignác JÜTTNER 25.4.1853 -
(...)
ThDr. Stanislav STOHL PhD. - 30.9.2007
ThDr. Peter SLEPČAN PhD. 1.10.2007 - 30.6.2015
ThLic. Jozef NÁDASKÝ 1.7.2015
exc. 1.12.2020
Jozef KOVÁČIK 1.7.2021
dekanát:
BA-
stred
Kostol:
Sedembolestnej Panny Márie (1279)
Kaplnky:
sv. Jána Nepomuckého
sv. Urbana
sv. Vendelína
BRATISLAVA-VRAKUŇA

 

* 821 07, Poľnohospodárska 3
tel.: (02) 452 570 53

e-mail: vrakuna@vrakuna.eu
www.vrakuna.eu
Zriadená odčlenením z farnosti Ba-Podunajské Biskupice.

FARÁRI a administrátori:
Augustín DRŠKA 15.11.1991 - 30.6.1999
Ondrej VALACH 1.7.1999 - 30.6.2000
Roman FRYDRICH 1.7.2000 - 30.6.2009
Miroslav MICHALKA 1.7.2009 - 30.6.2012
ThDr. Marek KROŠLÁK, PhD. 1.9.2012

dekanát:
BA-
juh
Kostol:
Mena Panny Márie (1879)
Kaplnka:
sv. Petra a Pavla (1880)

 

BRATISLAVA-ZÁHORSKÁ BYSTRICA

 

* 841 06, Sv. Pia X. 1
tel.: (02) 659 562 13
e-mail: farabystrica(a)stonline.sk
zahorskabystrica.fara.sk
FARÁRI a administrátori:
Mathias NOJEM 1561 - 1562
Ján BESEDIČ 1592
Mikuláš URBANIČ 1630
Peter TISLARIČ 1634
Lukáš LUBETIČ 1647 - 1663
Štefan IVANČAN 1663 - 1665
Filip GOBULIČ 1663
Juraj LIPČÁK 1665 - 1673
Marek KOVAČIČ 1673 - 1679
Ján GALLIKOVIČ 1679 - 1680
Juraj BESEDIČ 1680 - 1706
Ján KANCZ 1706 - 1710
Anton MEGLIŤ 1710 - 1712
Mikuláš KUCHINSKÝ 1712 - 1719
Matúš VITOLOVIČ 1719 - 1720
Ján Peter SEDLAKOVIČ 1720 - 1728
Ján Ignác BOBKOVIČ 1728 - 1759
Jozef RADOVSKÝ 1759 - 1781
Ján DROSDEAK 1781 - 1801
Jozef DERGOVIČ 1801 - 1824
František BALOG 1824 - 1826
Jozef TAINCZNER 1826 - 1873
ThDr. Štefan ROSÍVAL 1873 - 1886
Alojz KOFRÁNYI 1886 - 1914
Rudolf HAJÓS 1914 - 1915
Anton FLOREK 1915 - 1952
ThDr. Oto HOLÚSEK 1952 - 1959
Vojtech BALKO 1959 - 1960
Koloman ONDREJKA 1960 - 1982
Pavol KANDERA 1982 - 1984
ThDr. Ladislav OSTRÁK 1984 - 1991
excurrendo z Marianky 1991 - 1992
ThDr.
Jozef MEŠKO, OSchP, PhD. 1992 -14.(30.)9.2002
ThDr. Ing. Anton SOLČIANSKY, PhD. 15.9.2002 - 30.6.2009
ThLic. Ľudovít POKOJNÝ 1.7.2009
dekanát:
BA-
sever
Kostol:
sv. Petra a Pavla (1834)
Kaplnky:
Panny Márie Lurdskej (1913)
sv. Vendelína (1839)
sv. Kozmu a Damiána (1839)
sv. Jána Nepomuckého (1896)
BREZOVÁ POD BRADLOM

 

* 906 13, Bukovská cesta
tel.: (034) 624 24 10
FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan
GORELOVIČ 1888 -
(...)
Jozef LEDNICKÝ - 30.6.2007
Lukáš ŠLOSÁR 1.7.2007 - 30.6.2011
Ján HREHA 1.7.2011 - 30.6.2016
Ján KLIMENT 1.7.2016 - 30.6.2020
 Ing. Marián LIBIČ 1.7.2020
dekanát:
SE
Kostol:
Najsvätejšej Trojice (1590)

Filiálky:
Bukovec

- kap.: sv. Jána Nepomuckého (17. st.)
Košariská
Priepasné

BRODSKÉ

 

* 908 85, SNP 91
tel.: (034) 659 11 07
FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján BARTOSSIK 1882 -
(...)
Peter KUČERA -30.61998
ThDr.Michal STRÍŽENEC, PhD. 1.10.1998 - 30.8.2003
Egid MATUŠEVSKÝ 1.9.2003 - 30.6.2006

Peter KRAJČÍK 1.7.2006 - 30.6.2018
ICLic.ThDr. Miloš KOHÚTEK, PhD. 1.7.2018 - 2023
exc. z Kútov 1.1.2023
Peter JELÍNEK 1.7.
2023
dekanát:
SK
Kostol:
sv. opáta Antona, (1633)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie (1866)
BUDMERICE

 

* 900 86, J. Holečka 38
tel.: (033)
644 82 14
FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan MRÁZ 19.11.1866 -
(...)
Marián GÁBORÍK - 14.7.2002
Eugen DANIŠ 15.7.2002 - 30.6.2014
JUDr. Branislav TRUBAČ 1.7.2014
dekanát:
PK
Kostol:
Povýšenia sv. Kríža (1780)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie (1768)

Filiálka:
Jablonec

- k.: sv. Magdalény (1860)

CEROVÁ

iné názvy: Cerová-Lieskové

 

* 906 33
tel.: (034) 658 92 33
FARÁRI a administrátori:
(...)
František BERNÁSZ 23.10.1865 -
(...)
Peter KUBÍK, SVD - 30.9.2000
Ľudovít JANKEJE, SVD 1.10.2000 -31.7.2002

Ján PALUCH, SVD 1.8.2002 - 2011
Dušan ŠIMALA, SVD 2011 - 2016
Jozef MATIS, SVD 1.8.2016
dekanát:
SE
Kostol:
Svätých anjelov strážcov (1878)

Filiálky:
Bojková
(miestna časť Rozbehov)
- kap.: sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
Rozbehy (časť obce Cerová)
- k.: Panny Márie Nanebovzatej (1794)

ČÁRY

 

* 908 43, Agnelliho 217
tel.: (034) 659 24 28
FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef AGNELLI 9.5.1884 -
(...)
ThLic.Mi
chal STRÍŽENEC - 30.9.1998
Augustín DRŠKA 10.11.2007 - 30.6.2009
Juraj RYBANSKÝ 16.7.2009 - 30.6.2014
Eugen DANIŠ 15.7.2014
dekanát:
ŠAŠ
Kostol:
sv. Martina (1654)
ČASTÁ

 

* 900 89, A. Hlinku 303
tel.: (033) 649 52 25
FARÁRI a administrátori:
(...)
Ignác MALOBICZKY 20.1.1864 -
(...)
Pavol BÖHM - 30.6.1999
Jozef LOZIŇÁK 1.7.1999 - 30.6.2009
Viliam TUMA 1.7.2009 - 30.6.2014
Vladimír BANSKÝ 1.7.2014
dekanát:
PK
Kostol:
sv. Imricha (1332)
Kaplnky:
Najsvätejšieho Spasiteľa (1810)
Sedembolestnej Panny Márie (1. polovic
a 19. st.)

Filiálka:
Píla

- k.: Návštevy Panny Márie

ČATAJ

 

* 900 83
tel.: (033)
645 01 20
FARÁRI a administrátori:
(...)
Mikuláš MADURKAY 15.10.1885 -
(...)
Ján ZABÁK - 30.6.2000
Ján SUCHÁŇ 1.8.2003
dekanát:
SC
Kostol:
sv. Margity (1845)

Filiálka:
Veľký Grob
(Nemecký Grob)
- k.: sv. Anny (1780)

DOJČ

 

* 906 02, č. d. 336
tel.: (034) 653 61 23
FARÁRI a administrátori:
(...)
Pavol BLAHÓ 1882 nov. -
(...)
Anton HREBÍK -30.6.2005
Peter HARAMIA 1.7.2005 - 30.6.2009
Stanislav SABOL 1.7.2009 - 30.6.2017
Ing. Ivan BARUS adm. 1.7.2017 - 30.6.2024
Marek MARCHOT 1.7.2024
dekanát:
SE
Kostol:
Všetkých svätých (1392)
Kaplnka:
Najsvätejšej Trojice (1880)

Filiálka:
Šajdíkove Humence

- k.: sv. Augustína (1951)

DOĽANY

iné názvy: Ompitál

 

* 900 88
tel.: (033) 649 91 31
FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef KOVAČOVSKÝ 1870 -
(...)
exc. 1.1.1995

JUDr., ICLic. Bartolomej BALUN 15.2.2000 - 30.6.2011
Ján BUČEK 1.7.2011 - 30.6.2024
ThDr. Stanislav STOHL, PhD. 1.7.2024
dekanát:
PK
Kostol:
sv. Kataríny (14. st.)
Kaplnky:
sv. Leonarda (13. st.)
sv. Floriána
sv. Šebastiána (1708)
sv. Anny
DUBOVÁ

 

* 900 90, Podhorská 4
tel.: (033) 642 93 68
FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján BAKIČ 1884 -
(...)
Štefan ŽÁK - 30.6.1999
ThLic. Mário ORBAN 1.7.1999 - 14.7.2003
Vladimír KOTES 15.7.2003 - 30.9.2004

Alojz GUBALA 1.7.2009 - + 19.2.2010
Pavol FLAJŽÍK
1.7.2010 - 30.6.2014
PhLic. Rastislav ZELENAY 1.7.2014 - 30.6.2024
Mons. ThLic. Vladimír STAHOVEC 1.7.2024
dekanát:
PK
Kostol:
Ružencovej Panny Márie (1907)
Kaplnka:
sv. Vendelína
DUNAJSKÁ LUŽNÁ

iné názvy: Šildern

 

* 900 42
tel.: (02) 459 801 31
e-mail: dluznaop@miesto.sk
www.fara.sk/dunajskaluzna
Pôvodná farnosť Nové Košariská (Mišérd) bola po r.1948 presunutá do Dunajskej Lužnej.

FARÁRI a administrátori:
Peter, farár dediny Misser 1358 - ?
Pavel, farár dediny Messen 1400 - ?
Albert 1561 - 1562
---------
Benediktínska
farnosť v Dénešde
Juraj Szent-Simonyi OSB 1647 - 10. 2. 1684
Michal Tajnay OSB10.2.1684 - 11.4.1692
Peter Fitos 11.4.1692 - 25.11.1705
---------
Benedikt Szomolányi 1656 - 1661
Ján Michal Miiller 1664 - 1666
Jakub Suiczy (Svezi) 1666 - 1679
Ján Konrád Molitor 1679 - 1680
Ján Gallikovics (Galikovič) 1680 - 1682
Tomáš Freytag 1682 - 1688
Juraj Szalay 1688 - 1689
Ján Schmidt 1689 - 1690
František Wolfgang Herold 1690 - 1692
Filip Bernard Dubruell 1692 - 1694
Juraj Leopold Janny 1694 - 1696
Tomáš Endres 1696 - 1697
Ján Marián Dávid Peško de Pešková 1698 - 1710
František Matej Husch 1710 - 1713
Alexander Žigmund Krištof Missing 1713 - 1716
Peter Jeglicz alebo Jeglics 1716 - 1724
František Szögényi 1724 - 1756
Augustín Hermann 1756 - 1759
Žigmund Kunič (Kunics) 1759 - 1773
Ján Feichtner 1773 - 1773
Ignác Krečmáry (Krecsmáry) 1773 - 1818
Štefan Bublik 1818 - 1826
Andrej Kollarik 1826 - 1833
Ján Makk 1833 - 1867
Gustáv
LUDVIG 1868 - 1909
Ján MESZÁROŠ 1909 - 1938
Mikuláš JÁNOŠOVIČ 1938 - 1945
Mikuláš BERKEŠI 1945 - 1950

Vincent MIHALOVIČ 1950 - 1952
Štefan SMOLÍK 1952 - 1953
František TIHANYI 1954 - 1958
Ladislav GILÁNYI 1959 - 1959
Alexander BARCSEK 1960 - 1965
Ľubomír SEDLÁK 1965 - 1970
Dominik TÓTH 1970 - 1973
Štefan DRAGÚŇ 1973 - 1996

Hilár Jozef ŠTEFURIK, OP 1.7.
1996 - 31.8.2003
PaedDr. ThDr. Alfonz Vladimír SABO, OP, PhD. 1.9.2003 - 9.11.2007

Bartolomej Vladimír HURŇANSKÝ, OP 10.11.2007 - 31.12.2009
Matúš František KUŠNÍR, OP 1.1.2010 - 30.6.2010
Stanislav Peter VAVREK, OP 1.7.2010

dekanát:
SC
Kostol:
Povýšenia sv. kríža (1797)
Kaplnka:
Nové Košariská-sv. Martina (1730)

Filiálky:
Miloslavov (vznik r.1936)
-Alžbetin Dvor (časť obce Miloslavov)
- k.: sv. Alžbety (1300)
- k.: Bož
ieho Milosrdenstva (19.4.1998)
- samostatná farnosť 2018
Kalinkovo
( maď.: Szemes, Szemet)
- k.: sv. Františka Assiského (1930)

Rovinka
(Čela)
- k.: Najsvätejšej Trojice (1798)

ELIÁŠOVCE
(časť obce Nový život)

maď.: Illésháza

 

maď.: Szent-Péter, Illésháza
* 930 38
FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján SKADRA 1883 -
(...)
(1938-44 pričlenené k Maďarsku)
(...)
exc. z Lehníc 1.11.1999
Zoltán FÓTHY 1.7.2006 - 30.6.2009
Robert MASICZA 1.7.2009 - 30.6.2012
Gabriel KLENKO 1.7.2012 - 30.6.2013
Attila NEMES 1.7.2013
dekanát:
ŠAM
Kostol:
sv. Petra a Pavla (1780)

Filiálky:
Tonkovce
(maď.: Tonkháza, časť obce Nový život)
Vojtechovce (maď.: Bélvata; časť obce Nový život)

GAJARY

pôvodný nárečový názov.: Gajáre (do r. 1927)

 

* 900 61, Hlavná 77
tel.: (034) 779 71 85
FARÁRI a administrátori:
(...)
Mikuláš OLAH 1884 -
(...)
Ladislav Štefan RAJNER, OFMCap - +2.5.2000
Ján BUJNA 1.7.2000 - 30.6.2019
Peter ČIŽMÁR 1.7.2019
dekanát:
MA
Kostol:
Zvestovania Pána (1680)
Kaplnky:
Božského Srdca Ježišovho
Svätej Rodiny
Panny Márie Lurdskej
sv. Anny (všetky 1690)
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (1856)
GBELY

 

* 908 45, Nám.biskupa Jozefa Čárskeho 1
tel.: (034) 662 12 31
http://gbely.fara.sk
FARÁRI a administrátori:
(...)
Matúš REHÁK 21.1.1882 -
(...)
František KURKIN - 14.7.2000
Karol CHVÁLA 15.7.2000 - 30.6.2006
Ján RAGULA 1.7.2006 - 14.1.2009
Zdenko SITKA 15.1.2009 - 30.6.2011
Lukáš ŠLOSÁR 1.7.2011 - 30.6.2014
Andrej FORDINÁL 1.7.2014
dekanát:
SK
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1852)
Kaplnka:
sv. Jána Nepomuckého (1871)
GRINAVA
(časť mesta Pezinok)

 

* 902 03, Myslenická 128
tel.: (033) 642 27 37
FARÁRI a administrátori:
(...)
Pavol BEDNÁR 1889 -
(...)
Ing.ThLic.Anton SOLČIANSKY 10.3.1997 - 31.10.1998
ThLic.Ján Mária KOŠČ 1.8.1999 - 30.6.2000
ThLic. Peter SLEPČAN 1.7.2000 - 14.9.2004

František MOŠKO 15.9.2004 - 14.2.2011
exc. zo Slov.Grobu 15.2.2011
SSLic. Milan SOVA, PhD. 1.7.2011 - 30.6.2013
Miroslav MIKA 1.7.2013 - 30.6.2022
ThLic. Roman STACHOVIČ 1.7.2022
dekanát:
PK
Kostol:
sv. Žigmunda (14. st.)

Filiálka:
Limbach

- k.: sv. Teobalda (15. st.)

HOLICE

iné názvy: Kostolná Gala
maď.: Egyházgelle

 

* 930 34, č. d. 1
tel.: (031) 554 51 31
FARÁRI a administrátori:
(...)
JUDr.Ladislav BARTAL 10.6.1873 -
(...)
Karol František PATI, OPraem - 30.6.1995
Ján LORMUSZ 1.7.1995-14.7.2004
PaedDr. Pavol MYJAVEC, PhD. 15.7.2004 - 30.6.2014
Gábor JANKÓ 1.7.2014
dekanát:
ŠAM
Kostol:
sv. Petra a Pavla (1253)

Filiálky:
Blatná na Ostrove
(maď.: Sárosfa)
- kap.: Najsvätejšej Trojice (1771)
Lúč na Ostrove (maď.: Nagylúcs)
- kap.: sv. Anny (1884)
Vieska

Osady: Csentőfa(?), Čechová (maď.: Cséfalva)

HOLÍČ

 

* 908 51, Nám. sv. Martina 2
tel.: (034) 668 22 14, farár 668 20 03
e-mail: opraem@nextra.sk
faraholic.host.sk
www.faraholic.sk
FARÁRI a administrátori:
(...)
Ignác SCHNIERER 1861 -
(...)
Bohuslav Jozef ŠPRLÁK, OPraem. 20.8.1996 - 30.6.2003
Marián František VIKARTOVSKÝ, OPraem 1.7.2003 - 2008
Matúš Milan KOVÁČ, OPraem 2008
dekanát:
SK
Kostoly:
sv. Martina (1752) - farský
Božského Srdca Ježišovho (1397)
Kaplnky:
Loretánskej Panny Márie (1397)
sv. Floriána (1731)

Filiálky:
Kátov

- k.: sv. Imricha (1910)
Močidlany (časť obce Popudinské Močidlany)
- k.: sv. Šimona a Júdu (1801)
Popudiny (časť obce Popudinské Močidlany)
- k.: sv. Štefana (1789)
Trnovec
- k.: Ružencovej Panny Márie (1872)

HORNÝ BAR

maď.: Felbaár, Felsőbar

 

* 930 33
tel.: (031) 559 71 04
FARÁRI a administrátori:
(...)
František TOMANOVICH 20.8.1881 -
(...)
(1938-44 pričlenené k Maďarsku)
(...)
Július MESZÁROS - 30.6.1999
Gábor JANKÓ 1.10.2008 - 30.6.2014
exc. z Holíc 1.7.2014
Dávid KOLLÁRIK adm. 1.7.2017
dekanát:
ŠAM
Kostol:
sv. Štefana Kráľa (1778)

Filiálka:
Šulany
(časť obce Horný Bar)
- k.: sv. Anny (13. st.)

HRADIŠTE POD VRÁTNOM

 

* 906 12
tel.: (034) 658 12 36
FARÁRI a administrátori:
(...)
Jakub MÜLLER 7.5.1867 -
(...)
exc. z Brezovej pod Bradlom
Jozef ŠČEPKO 1.7.2006
exc. z Jablonice 1.7.2020
Ing. Ivan BARUS adm. 1.7.2024
dekanát:
SE
Kostol:
sv. Martina (1631)
Kaplnka:
Najsvätejšej Trojice (1845)
CHORVÁTSKY GROB

 

* 900 25, Nám. Josipa Andriča 1
tel.: (02) 459 963 18
e-mail:
jfzkemp@atlas.sk
http://chorvatskygrob.fara.sk
FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef HORVÁTH 1886 -
(...)
exc. zo Slovenského Grobu 1.9.1996
ThDr.Juraj AUGUSTÍN PhD. 25.9.2000 - 14.1.2007
JCDr.JUDr. Jozef KEMP, PhD. 15.1.2007 - 30.6.2015
ThDr. Mário ORBÁN, PhD. 1.7.2015 - 30.6.2023
Milan NAĎ 1.7.2023
dekanát:
SC
Kostol:
Krista Kráľa (1589)
Kaplnka:
Najsvätejšej Trojice (1880)

Filiálka:
Čierna Voda (miestna časť obce Chorvátsky Grob)
- k.: sv. Jána Pavla II.

CHROPOV

 

* 908 64, č. d. 2
tel.: (034) 669 61 52
FARÁRI a administrátori:
(...)
Rudolf LISZEK 16.8.1862 -
(...)
exc. z Rohova
Karol CHVÁLA 1.7.2006 - 30.6.2011
František MOŠKO 15.2.2011 - 30.6.2011 adm.
Jozef KOŽUCH 1.7.2011 - 30.6.2016
Ján HREHA 1.7.2016 - 30.6.2020
Karol PÔBIŠ adm. 1.7.2020
dekanát:
SK
Kostol:
sv. Jána Nepomuckého (1768)

Filiálka:
Koválovec

- k.: sv. Martina (1821)

IVANKA PRI DUNAJI

 

* 900 28, Mojzesova 54
tel.: (02) 459 438 97
www.fara.ivanka.sk
FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef FERENCZY 1868 -
(...)
Július TASSÁRI - 14.7.2000
Ján BUČEK 15.7.2000 - 30.6.2009
Štefan RUSŇÁK 1.7.2009
dekanát:
SC
Kostol:
sv. Jána Krstiteľa (1770)
Kaplnka:
sv. Rozálie (1860)

Filiálka:
Zálesie

- kap.: Najsvätejšej Trojice (1939)

JABLONICA

 

* 906 32, Jilemnického 747
tel.: (034) 658 32 42
FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján SZAHOTA 1884 -
(...)
Michal GONDA - 30.6.1998
Jozef ŠEBO, SDB 15.2.1999 - 30.6.2002
Stanislav LIESKOVSKÝ 1.7.2002-14.7.2004

Pavol FLAJŽÍK 15.7.2004
- 30.6.2010
Andrej KALAMEN
1.7.2010 - 31.8.2016
Karol MORAVČÍK 1.9.2016 adm. - nenastúpil
JCLic. Marek SITÁR adm. 1.11.2016 - 30.6.2017
Miroslav MICHALKA 1.7.2017
- 30.6.2019
ThLic. Roman STACHOVIČ 1.7.2019 - 30.6.2022
Peter KIZEK 1.7.2022
dekanát:
SE
Kostol:
sv. Štefana (1729)

Filiálka:
Hlboké

JABLONOVÉ

 

* 900 54
tel.: (034) 778 71 97
FARÁRI a administrátori:
(...)
Michal DUDAY 1884 -
(...)
exc. z Perneku 15.11.2006
dekanát:
MA
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1679)
JAKUBOV

 

* 900 63, č. d. 1
tel.: (034) 773 33 46
FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef BRANDEISZKY 5.9.1863 -
(...)
Ladislav LABO - 24.7.1996
Milan ŠAMAJ 25.7.1996 - 30.6.1997
Stanislav SABOL 1.7.1997 - 30.6.2006
Miroslav BEDERKA 1.7.2006 - 14.4.2008
Stjepan KNATEK 15.4.2008 - 21.8.2019
Gabriel KOCH, CR 1.9.2019 - 30.6.2020
Peter ŠTEFANÍK adm. 1.7.2020 - 30.6.2023
ThDr. Mário ORBÁN, PhD. 1.7.2023
dekanát:
MA
Kostol:
sv. Filipa a Jakuba ml. (17. st.)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie
KAPLNÁ

 

* 900 84, p. Báhoň, č. d. 80
tel.: (033)
645 52 25
FARÁRI a administrátori:
(...)
Karol PAVLOVSKÝ 1845 -
(...)
Ladislav GÁLIK - 30.6.1997
Marián HORVÁTH 1.7.1
997 - 30.6.2006
Ľubomír SLOBODA 1.7.2006 -
30.6.2015
Peter OBRANEC 1.7.2015
dekanát:
SC
Kostol:
sv. Alžbety (1244)

Filiálka:
Igram

- k.: sv. Imricha (1772)

KOPČANY

 

* 908 48, Štefánikovo nám. 606
tel.: (034) 668 12 52
Farnosť zriadená 22.12.1863

FARÁRI a administrátori:
(...)
František TRAGOR 1861 -
(...)
Viktor Štefan LOCNER, OPraem 20.10.1996

dekanát:
SK
Kostoly:
sv. Štefana Kráľa (1863) - farský
sv. Margity (14. st.)
KOSTOLNÁ PRI DUNAJI

iné názvy: HASVÁR
maď.: Egyházfalva

 

* 925 25, p. Hrubý Šúr
tel.: (02) 459 012 31
http://kostolna.fara.sk
FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan MARKOVIČ 28.2.1871 -
(...)
(1938-44 pričlenené k Maďarsku)
(...)
Adalbert CSEFFALVAY
Mons. Ladislav PAXY - +10.11.2002
PhLic.Juraj VITTEK 1.7.2003 -31.7.2005
Róbert KUČERÁK 1.8.2005 - 30.6.2009
Pavol GAJDOŠ 1.7.2009
dekanát:
SC
Kostol:
Ružencovej Panny Márie (13. st.)

Filiálky:
Hrubá Borša
(maď.: Borsa)
- kap.: sv. Rozálie (1930)
Hrubý Šúr (maď.: Hegysúr)
- kap.: Najsvätejšej Trojice (1970)

KOVÁLOV

 

* 906 03, p. Smrdáky, č. d. 76
tel.: (034) 653 64 29
FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan MATTEOVIČ 1819 - 1828
Matej KLENA 1828 - 1844
Ján PAVELKA 1845 jún
Rudolf KRIGOVSKÝ 1845 - 1848
František BARTON 1848 - 1856
Leopold HRACHOVSKÝ 1856 - 1871
Pavol HORŇÁČEK 1871 - 1886

Štefan PUKANČÍK 1886 - 1892
Michal TOMEČEK 1892 - 1900
Ján DONOVAL 1900 august
Koloman HARNOŠ 1900 - 1907
Štefan BURANDÍK 1907 - 1914
Jozef MAKASZ 1914 - 1915
Michal ŽÁK 1915 - 1928
Štefan CHRENKO 1928 - 1929
František MALÍK 1929 - 1932
Július ŠESTÁK 1932 - 1941
Ľudovít OLŠOVSKÝ 1942 - 1955
Štefan MIKUŠKA 1955 - 1960
Július LUČIVJANSKÝ 1960 - 1965
Rudolf SLEZÁK 1965 - 1969
František MINAROVÝCH 1969 - 1973
Štefan DRINKA 1973 - 1993

Štefan BENEDIKOVIČ 1993 - 30.6.1999
Augustín DRŠKA 1.7.1999 -30.6.2001
Ivan JAROŠ 1.7.2001-14.7.2004

Ján ZÁHRADNÍK 15.7.2004 - 30.6.2008
Vladimír BANSKÝ 1.7.2008 - 30.6.2014
Zdenko TKÁČIK 1.7.2014
dekanát:
SE
Kostol:
sv. Ondreja (1561)
Kaplnka:
sv. Anny (1846)

Filiálka:
Smrdáky

- k.: sv. Martina z Tours (1680)
- kap.: sv. Jána Nepomuckého (1831)

KRÁĽOVÁ PRI SENCI

 

* 900 50, č. d. 184
tel.: (02) 459 012 30
Kurácia zriadená 1.2.1948 odčlenením od farnosti Hasvár (Kostolná pri Dunaji).

FARÁRI a administrátori:
(...)
PhDr. Clarus Ferdinand VEIGL,
OFM - 30.6.2006
Rastislav NEMEC 1.7.2006

PaedDr. Marián KRÁĽ 1.9.2006
- 30.6.2011
Tomáš KUĽKA 1.7.2011 - + 11.3.2019
Miroslav MICHALKA 1.7.
2019

dekanát:
SC
Kostol:
sv. Jána Krstiteľa (1712)
Kaplnka:
Božského Srdca Ježišovho (1898)
KUCHYŇA

 

* 900 52, č. d. 448
tel.: (034) 778 52 74
FARÁRI a administrátori:
(...)
Peter MAYER 1878 júl -
(...)
ThDr. Alojz LACKOVIČ - 31. 7 .1995
Marián ONDREJKA 15.8.1995 - 30.6.1999

ThDr. Ladislav OSTRÁK 15.7.1999 - 30.6.2013
Marek SITÁR 1.7.2013
Jaroslav MÁČOVSKÝ 1.7.2016 - 31.1.2022
exc. zo Sološnice 1.2.2022
ThLic. Jozef NÁDASKÝ 1.7.2022
dekanát:
MA
Kostol:
sv. Mikuláša (1701)
Kaplnky:
Panny Márie
sv. Anny
sv. Rocha (spred r. 1700)
KUKLOV

 

* 908 78, č. d. 261
tel.: (034) 658 21 28
FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef CELLY 1887 -
(...)
Jozef MIHÓK, SDB
Bohuslav MOŠAŤ, SDB 1.7.2001 - 30.6.2012
Gabriel TASSARI 1.7.2012
dekanát:
ŠAŠ
Kostol:
sv.
Štefana Kráľa (1330)
Kaplnky:
Sedembolestnej Panny Márie (18.st.)
Sedembolestnej Panny Márie (1876)
KÚTY

 

* 908 01, Radlinského nám. 978
tel.: (034) 659 72 46 i fax
FARÁRI a administrátori:
(...)
Michal DOPJERA 1880 feb. -
(...)
Irenej CIUTTI - 30.6.1995
Bohumil MIKULA 1.7.1995-30.6.2004
Andrej KRUPA 1.7.2004 - 30.6.2011
František MOŠKO 1.7.2011
dekanát:
ŠAŠ
Kostol:
sv. Jozefa (1726)
Kaplnka:
sv. Anny (17. st.)
LÁB

 

* 900 67
tel.: (034) 779 03 27
www.fara.sk/lab
FARÁRI a administrátori:
(...)
Ignác JURÁCSKA 1849 -
(...)
exc. z Plaveckého Štvrtka
ICDr. Jozef KEMP 15.12.2002 - 14.1.2007
ThDr. Juraj AUGUSTÍN, PhD. 15.1.2007 - 30.6.2014
Lukáš ŠLOSÁR 1.7.2014
dekanát:
MA
Kostol:
Všetkých svätých (1561)
Kaplnka:
sv. Vendelína (1755)
LAKŠÁRSKA NOVÁ VES

 

* 908 76, č. d. 342
tel.: (034) 659 81 22
FARÁRI a administrátori:
(...)
Alojz HORACSEK 6.3.1884 -
(...)
exc.z Kulkova 25.1.1998
Ladislav LABO 1.7.1998 - +17.4.2024
Emil VÁCLAV 1.7.2024
dekanát:
ŠAŠ
Kostol:
sv. Vavrinca (1632)
Kaplnka:
sv. Šimona a Júdu

Filiálka:
Bílkove Humence

- kap.: Ružencovej Panny Márie (1900)

LEHNICE

iné názvy: Veľký Lég
maď.: Nagylégh

 

* 930 37
tel.: (031) 558 62 01
FARÁRI a administrátori:
(...)
Andrej SÁRVÁRY 28.12.1865 -
(...)
Patrik NEMEŠ 1.9.1996 - 31.12.2001
ThLic.Ing.Vladimír THURZO 1.1.2001 - 31.1.2002

Eugen MATUŠ 1.2.2002 - 30.6.2014
Rudolf GALGÓCZI 1.7.2014
dekanát:
ŠAM
Kostol:
sv. Alžbety (1679)
LOZORNO

 

* 900 55, č. d. 280
tel.: (02) 659 684 79
FARÁRI a administrátori:
(...)
Michal SZINGHOFFER 8.11.1881 -
(...)
Pavol
FLAJŽÍK - 31.7.2002
Ján MOZOĽA 1.8.2002 - 14.11.2006

Vladimír BANSKÝ 15.11.2006 - 30.6.2008
Ján ZÁHRADNÍK 1.7.2008 - 30.6.2013
ThDr. PaedDr. Vladimír SABO, PhD. 1.7.2013
dekanát:
MA
Kostol:
sv. Kataríny (1730)
Kaplnka:
sv. Vendelína (1830)
MALACKY

 

* 901 01, Kláštorné nám. 3
tel.: (034) 772 21 89
http://malacky.fara.sk/
FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan ČULEN 1879 -
(...)
Osvald Viktor BEDNÁR, OFM (1948)
(...)
Michal POKOPEC - 30.6.2007

Štefan RUSŇÁK 1.7.2007 - 30.6.2009
Ján HUDEC 1.7.2009 - 30.6.2016
ICLic.ThDr. Miloš KOHÚTEK, PhD. 1.7.2016 - 30.6.2018
ThLic.Ing. Peter MÁŠIK 1.7.2018 - 30.6.2020
Ján RAGULA 1.7.
2020
dekanát:
MA
Kostoly:
Najsvätejšej Trojice (17. st.) - farský
Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (1653) - františkánsky
Kaplnka:
sv. Anny (1880)

Filiálka:
Kostolište

- k.: sv. Martina

MALÉ LEVÁRE

 

* 908 74
tel.: (034) 779 51 85
FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan BEZÁK 24.12.1883 -
(...)
exc. z Veľkých Levár 1.3.1997
Edward HERING, CR 1.5.2002 - 30.3.2017
exc. z Veľkých Levár 1.4.2017
dekanát:
MA
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1654)
Kaplnka:
Panny Márie (1900)
MARIANKA

iné názvy: Mariatál

 

* 900 33, Nám. 4. apríla 20
tel.: (02) 659 352 26
FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef TALCSIK 30.1.1863 -
(...)
Viliam František VAĽA, CCG -31.8.2002
Augustín Juraj KARDOŠ, CCG 1.9.2002 - + 7.5.2012
ThLic. Ludwik Józef POCIASK, CCG 1.7.2012 - 14.6.2013
Tomasz M. Jan PRAJZENDANC, CCG 15.6.2013 - 30.11.2017
Timotej M. GÓRECKI, CCG 1.12.2017 - 30.9.2019
Michał M. KRYSZTOFOWICZ, CCG 1.10.2019
dekanát:
BA-
sever
do 8.4.2008 Malacky
Kostol:
Bazilika narodenia Panny Márie (1377)
Kaplnky:
6 kaplniek Panny Márie (1721-1735)
sv. Anny (1691)
Svätej Studne (1696)
sv. Floriána (1700)
Kalvária (1936)
MILOSLAVOV
(obec vznikla r.1936)

iné názvy: Alžbetin Dvor (časť obce Miloslavov)

* 900 42 Miloslavov, Alžbetin Dvor 119
tel.: (02) 444 588 88
+421 910 927 495
Farnosť zriadená odčlenením z farnosti Dunajská Lužná v r.2018.
FARÁRI a administrátori:
Mons. Félix MIKULA 1.9.2018
dekanát:
SC
Kostoly:
Bož
ieho Milosrdenstva (19.4.1998)
sv. Alžbety (1300) - múzeum
 
MODRA

 

* 900 01, Dolná 62
tel.: (033) 647 25 46
FARÁRI a administrátori:
(...)
Ľudovít ERNYEI 1887 -
(...)
Vladimír KOTES - 31.8.1996
Tomáš KUĽKA 1.9.1996 - 30.6.2008
Jozef MIŠÍK 1.7.2008 - 30.6.2023
Jozef DÚC 1.7.2023
dekanát:
PK
Kostoly:
sv. Štefana (1876) - farský
Narodenia sv. Jána Krstiteľa (14. st.)
- na cintoríne
Kaplnky:
Panny Márie Snežnej (1740)
Najsvätejšej Trojice (1870)
sv. Michala (1873)
sv. Márie Magdalény (1876)
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

 

* 908 71
tel.: (034) 777 02 65
FARÁRI a administrátori:
(...)
Michal DOBŠA 1887 -
(...)
Peter HARAMIA - 30.6.2005
JCLic. Milan ČANIGA 1.7.2005
dekanát:
ŠAŠ
Kostol:
Narodenia sv. Jána Krstiteľa (1842)
Kaplnky:
Narodenia Pána (1839)
Sedembolestnej Panny Márie na salaši (1881)

Filiálka:
Sekule

- k.: Narodenia Panny Márie (1883)
- kap.: Sedembolestnej Panny Márie
- kap.: sv. Kríža (19. st.)

MOST PRI BRATISLAVE

 

* 900 46
tel.: (02) 459 511 31
FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján DOTTER 1883 -
(...)
exc. z Ivanky pri Dunaji 15.7.2000
ThDr. Marián ČERVENÝ 15.7.2004 - 30.6.2009
ThDr. Stanislav STOHL, PhD. 1.7.
2009 - 30.6.2024
Pavol KRUTÁK, SVD 1.7.2024 adm.
dekanát:
SC
Kostol:
Bo
žského Srdca Ježišovho (1910)
MYJAVA

 

* 907 01, 1. mája 48
tel.: (034) 621 21 34
e-mail: rkmyj@inmail.sk,
            myjava@fara.sk
www.fara.sk/myjava
FARÁRI a administrátori:
? 1645
?Ján VÉGH umučený 1648
Juraj KRÁLIK 1661 ?
Ján PERISZLAY 1665 14.10. - 1668
Pavol SILESIUS 1669 1.5. - zavraždený 1674 + 1.11.
Ján SILESIUS 1674 12.11. - 1675
Juraj STRAKOVICS 1675 29.11. - 1678 16.11.
Martin HAJEK 1679 1.1. - 1680
Michal RADOSSINI 1680 23.5. - 1690
?Ján PAZSITNI 1690 6.4. (-1691 21.4.)
P.Ján ABRAHÁMFI, O.F.M. 1690 ? apríl , admin.?
Štefan NEDECKÝ 1731 16.8. - 1734 14.3.
Ján SOOKY 1734 14.3. - 1740 + 12.2.
Ján MARSOVSZKY 1740 26.2. - 1760 + 29.8.
Adam SIMONFFY 1760 9.9. - 1772 + 20.1.
Adam BÁRDY 1772 1.2. - 1776
Jozef CSERVENYI 1776 3.9. - 1788
Jozef NEUMON 1788 - 1789
Martin MALÍK 1790 - 1803 + 27.1.
Ján RIGELL 1803 - 1818
Jozef KOLLÁRIK 1818 - 1848 + 21.6.
Martin KIŠKA 1848 - 1885 + 11.7.

Július JANCSÓ 1885 - 1913
Tadeáš MOLITOR 1913 - 1916 + 25.7.
vakantná júl 1916 - apr.1917
Jozef VÁNDOR 1917 máj - 1919 nov.
Michal TAREK 1919 dec. - 1920
febr.
Arpád TVRDÝ 1920 jún - 1937 febr.
Jozef PIKNA 1937 máj - 1946 apr.
Anton M.VÁCVAL, SDB 1945 jún-sept. (zastup.vikár)
Karol LIŽBIN 1945 okt. - 1946 jan. (zastup.vikár)
Anton MÚČKA 1946 máj - 1956 jún
Michal Kamil CHOVAN, OFM 1956 júl - 1958 jún
Emil
Alojz MASÁR, OFM 1958 jún - 1959 marec
vakantná marec-sept.1959
ThDr.Ladislav DORUŠÁK 1959 okt. - 1962 apr.
ThDr.Silvester ŠOKA 1962 máj - 1964 jún
Augustín SLOBODA 1964 júl - 1970 marec
Ján PAŠKA 1970 apríl - nov.
Mons.ThDr.Boris TRAVENEC 1.12.1970 - 30.6.1996
Marian VOJTKO 1.7.1996 - 30.6.2009
ThDr. Miloš KOHÚTEK, PhD. 1.7.2009 - 30.6.2016
Lukáš UVÁČIK 1.7.2016  - 30.6.2020
Gabriel KOCH, CR 1.7.2020
dekanát:
SE
Kostol:
sv. Štefana Kráľa (1729)

Filiálky:
Brestovec
Jablonka
Polianka
Poriadie
Rudník
Stará Myjava

OSUSKÉ

 

* 906 12, p. Hradište pod Vrátnom
tel.: (034) 658 71 36
FARÁRI a administrátori:
(...)
Ferdinand STEFFEL 1.5.1867 -
(...)
Pavol BÖHM 1.7.2009 - 5.10.2015
exc. z Jablonice 6.10.2015
Marián HORVÁTH 1.7.2006
- 30.6.2016
dekanát:
SE
Kostol:
Všetkých svätých (1735)
Kaplnka:
sv. Bartolomeja (1738)

Filiálka:
Prietrž

PERNEK

 

* 900 53
tel.: (034) 778 42 96
FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján NOVÁK 1879 - 1904
Ladislav Pitthard 1904 - 1936
Emil Dlhý 1936 - 1944
Ján ČÁRSKY 1944 - 1952 adm.
Žigmund Melichar 1952 - 1953
Augustin TOMAN 1953 - 1956
Ján Ovšonka 1956 - 1959
Anton RICHTER 1959 - 1974
Anton SRHOLEC 1974 - 1978
ThDr. Ján CHROMJAK 1978 - 1981
exc. z Kuchyne
Vladimír JURINA 15.11.2006 - 30.6.2008
Milan NAĎ 1.7.2008- 30.6.2023
Peter DRBOHLAV adm. 1.7.2023
dekanát:
MA
Kostol:
Svätého Ducha (1672)
PETROVA VES

 

* 908 44, č. d. 88
tel.: (034) 662 01 67
FARÁRI a administrátori:
(...)
František KUNA 19.9.1881 -
(...)
exc. z Gbelov
Štefan OPÁLKA 1.8.1998 - 14.9.1999
Marián František VIKARTOVSKÝ, OPraem 1.10.2000 - 30.6.2003
Martin Jozef BARTOŠ, OPraem 1.10.2005 - 2007
Pavol ĎURIŠ 22.7.2007 - 1.11.2007

PaedDr. Martin Jozef BARTOŠ, OPraem 1.12.2007 - 30.9.2018
Quirín Ján BARNÍK, OPraem 1.10.2018
- 30.6.2023
Ľubomír VARGA, OPraem 1.7.2023
dekanát:
SK
Kostol:
Svätého Ducha (1483)

Filiálka:
Letničie

- k.: sv. Jána Krstiteľa (1822)

PEZINOK

 

* 902 01, Farská 5
tel.: (033) 641 22 70, kaplán 641 29 56
e-mail: rkfu-pezinok@next-com.sk
www.fara.sk/pezinok
FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan PALKOVIČ 1875 - 1910
Ján PLATHY 1910 - 1932
Vendelín KRIŠTÚFEK 1932 - 1951
Jozef GREGUŠKA 1951 - 1957
Jozef VARGA 1957 - 1959
ThDr.Silvester ŠOKA 1959 - 1962
Anton MIKULKA 1962 - 1969
Jozef MITOŠINKA 1969 - 1971
Štefan ŽILKA 1971 - 1991
Karol CHVÁLA 1991 - 14.7.2000

Zdenko SITKA 15.7.2000 - 14.1.2009
Ján RAGULA 15.1.2009 -
30.6.2020
Andrej ŠOTTNÍK 1.7.
2020
dekanát:
PK
Kostoly:
Panny Márie Nanebovzatej (1280) - farský
Premenenia Pána (1659) - dolný
Najsvätejšej Trojice (1730) - kapucíni
Kaplnky:
Povýšenia sv. kríža (18. st.)
sv. Rozálie (19. st)
sv.Lukáša - v nemocnici

Filiálky:
Cajla
(miestna časť Pezinka)
- k.: Povýšenia sv. kríža (18. st.)
Vinosady
- k.: sv. Martina (19. st.)

PLAVECKÝ MIKULÁŠ

 

* 906 35
tel.: (034) 653 83 03
FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef JANÍK 1867 mar. -
(...)
ThDr.PaedDr. Leo Peter RÚČKA (OFM) 1.2.2000 - 30.6.2006
ThLic.Peter SEKÁČ 1.7.2006 - +30.9.2007

Peter OBRANEC 25.10.2007 -
30.6.2015
Peter ČIŽMÁR 1.7.2015
- 30.6.2019
Peter JELÍNEK 1.7.2019 - 30.6.2023
ICLic.ThDr. Miloš KOHÚTEK, PhD. 1.7.2023
dekanát:
MA
Kostoly:
sv. Mikuláša (1224) - farský
sv. Floriána (1718) - na cintoríne
Kaplnky:
Panny Márie Lurdskej (1925)
Sedembolestnej Panny Márie

Filiálka:
Plavecké Podhradie

- k.: sv. Barbory (1797)

PLAVECKÝ PETER

 

* 906 35, p. Plavecký Mikuláš
tel.: (034) 653 91 34
FARÁRI a administrátori:
(...)
František AUJESZKY 28.1.1876 -
(...)
Imrich DOČOLOMANSKÝ - 14.7.2003
Jozef ŠVERCEL 15.7.2003 - 30.6.2009
Gabriel TASSARI 1.7.2009 - 30.6.2012
exc. z Prieval 1.7.2012
Peter JELÍNEK 1.7.2013 - 30.6.2019
Slavomil KOMENDA 1.7.2019
dekanát:
SE
Kostol:
sv. Petra a Pavla (1600)
PLAVECKÝ ŠTVRTOK

 

* 900 68
tel.: (034) 779 31 94
FARÁRI a administrátori:
(...)
Ladislav SZEGHY 24.5.1874 -
(...)
ThDr. Jozef KRAJČI - 30.6.2009
Peter HARAMIA 1.7.2009 - 30.11.2013
Ondrej SLÁVIK 1.12.2013 - 30.6.2016
Ján SITÁR 1.7.2016 - 30.6.2024
Leonard Antoni PAWLAK 1.7.2024
dekanát:
MA
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (14. st.)
Kaplnka:
sv. Rozálie (18. st.)
PRIEVALY

iné názvy: Šandorf

 

* 906 34, č. d. 138
tel.: (034) 659 91 54
FARÁRI a administrátori:
Jakub BAKONYI 1626
Juraj KOLOSSY 1630 - 1636
Václav PEROVSZKY 1647
Ján VISNOVSZKY 1657 - 1664
Peter PARTHELYI 2.4.1663 - 1667
Pavol SILESIUS 1664 - 1667
Martin SIMONICZ 20.5.1667 - 1668
Jakub MATULNIK 1668 - 1676
Žigmund STANÓ 8.5.1676 - 1686
Martin BACHTOVICS 19.4.1686 - 30.11.1691
Ján HUBATIUS 3.10.1691 - 1698
Ján SIMONIDES (SIMONCSICS) 24.4.1698 - 24.4.1699
František DÁVID 31.8.1699 - 1700
Ján BOBÓTH 28.5.1700 - 2.4.1704
Peter BARTALOVICS 23.4.1704 - 1712
Ján TERPALIK 21.12.1712 - 1713
František PAMÁR 19.7.1713 - 17.10.1715
Štefan Juraj KOVÁCSY 1715 - 13.5.1721
Atanáz Juraj DUBY 29.5.1721 - 1737
Jozef MISKOVICS 27.4.1737 - 22.9.1742
Ján RABCSÁNSZKY 27.9.1742 - 20.3.1755
Juraj KVASSAY 3.4.1755 - 1766
Ignác MEDNYÁNSZKY 6.2.1766 - 1778
Ignác LIPTOVSZKY 26.2.1778 - +19.11.1796
Martin MISKOLCZY 18.12.1796 - 1798
Juraj SZLABIGH 10.8.1798 - +24.8.1847
Štefan BELICZA 27.8.1847 - 12.4.1853
Jozef VIETORIS 12.4.1853 - 28.2.1881
Jozef Mária ŠKADRA 28.2.1881 - 1887
Anton NEMES 1888 - 1913
Imrich MAJZON 1913
Leo PRIKASZKY 1913 - 1932
Rajmund KLABEČEK 1932 - 1934
Martin SÁNDORFI 1934 - 1936
Anton MIKULKA 1936 - 1937
Michal HORVÁT 1937 - 1938
Andrej ĎURIŠ 1938 - 1939
Štefan KOLLÁR 1939 - 1948
Filip BEŇAČKA 1948 - 1951
Jozef OLŠOVSKÝ 1951
Vendelín KRIŠTÚFEK 1951 - 1962
Jozef BABOR 1962 - 1963
Viktor KROGMAN 1963 - 1968
Blažej KOVÁR 1968 - 1972
Ladislav POLÁČEK 1972 - 1975
Jozef CIGÁNEK 1976 - 1984
Mons.ThDr.Karol KOLEČANSKÝ 1987 - 30.6.1997
exc. z Cerovej 1.7.1997
        z Plaveckého Petra  1.7.1999

František KURKIN 1.9.2005 - 30.9.2010
Jaroslav MÁČOVSKÝ 21.10.2010 - 30.6.2012
Zdenko SITKA
1.7.2012 - 31.7.2014
Artur CIEPIELSKI 1.8.2014  - 30.6.2018
exc. z Plaveckého Petra 1.7.2018
ThDr. Teodor KAMODY 1.7.2019
exc. z Plaveckého Petra 23.9.2019
Ondrej SLÁVIK 1.7.2024
dekanát:
SE
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1650)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie (1820)
RADOŠOVCE

 

* 908 63, č. d. 12
tel.: (034) 669 31 10
FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef KUČERA 7.2.1871 -
(...)
Albert REHÁK -30.6.2002
Peter IVANIČ 1.7.2002 -30.6.2005
Branislav RYCHLÍK 1.7.2005 - 30.6.2007

Jozef KARÁČ 1.7.2007 - 30.6.2014
Viliam TUMA 1.7.2014
dekanát:
SK
Kostol:
Narodenia Panny Márie (1560)
Kaplnky:
Sedembolestnej Panny Márie (1964)
sv. Stanislava (1820)
sv. Urbana (1921)
sv. Víta (1742)

Filiálky:
Dubovce
(vznikla r.1954 zlúčením Vidovian a Vlčkovian)
- k.: sv. Antona Paduánskeho (1904)
- k.: sv. Žofie (1870)
Lopašov
- k.: sv. Vendelína (1842)
Oreské
- k.: sv. Medarda (1915)

ROHOV

iné názvy: Rohovské Rybky

 

* 906 04, č. d. 68
tel.: (034) 651 10 38
FARÁRI a administrátori:
(...)
Anton RONCHETTI, OFM 1872 -
(...)
Gabriel TASSARI - 14.7.2003
ThLic.Roman STACHOVIČ 15.7.2003-14.7.2004
Peter KRAJČÍK 15.7.2004 - 30.6.2006

Marián HORVÁTH 1.7.2006
- 30.6.2016
Rudolf PAVLÍK
1.7.2016
dekanát:
SE
Kostol:
sv. Kataríny Alexandrijskej (1628)

Filiálka:
Rybky

- k.: Mena Panny Márie (1832)

ROHOŽNÍK

iné názvy: Rarbok

 

* 906 38
tel.: (034) 658 81 07
FARÁRI a administrátori:
zmienka o kostole a fare z roku 1397, neskôr farnosť zanikla, pravdepodobne bola presunutá do Sološnce.
V roku  1787 bola od farnosti v Sološnici odčlenené miestna kaplánka
a v roku 1807 zriedená farnosť.

Štefan Arsenius, OSPPE 1787 - 1802 miestny kaplán
Andrej VALKOVIČ 1802 - 1806 miestny kaplán
Vavrinec JANATSY 1806 - 1807 miestny kaplán 
Michal MATHÉ 1807 - 1808 adm.
Ján KUBOVIČ 1808 - 1811 adm.
Juraj STANKOVIČ 1811 - 1823
Ján TINKÁČ 1823 - 1826 adm.
Honór HRÚZIK, OFM 1826 - 1826 adm.
Jozef KONTOS 1826 - 1828 adm.
Jozef CISÁR 1829 - 1840 adm.
Ignác ČASÁR KAJZER 1840 - 1844
Imrich JEDLIČKA 1844 - 1845
Martin ORAVEC 1845 - 1863
František KAMANFÁLVY 1863 - 1864
Karol STEHLÍK 1864 - 1865
Ján LAICHA 1865 - 1867
Štefan LEITMAN 1867 - 1870
Michal FARAGULA 1870 - 1887
Rudolf KOCÚREK, 1887 - 1889
Ján Karol
JAKUBOVIČ 1889 - 1914 adm.
Mikuláš SIKUTA, 1914 - 1958
František SIMEK, 1958 - 1961 adm., dekan
Anton DUBAY, OFM 1961 - 1979 adm.
exc. z Kuchyne 1979 - 1981
Metod Ján JANOVSKÝ, OFMcap 1981 - 1991 adm.
Rudolf CHUDÝ  1991 - 14.11.1995
exc. zo Sološnice 1995
Miroslav BANIA, CR 1996 adm.
Grzegorz WIŠNIEWSKI, CR 1.9.1998 - 31.8.2004
Gabriel KOCH, CR 1.9.2004 - 31.7.2006
Miroslav BANIA, CR 1.8.2006 - 30.6.2010
Andrej FORDINÁL 1.7.2010 - 30.6.2014
Pavol FLAJŽÍK
1.7.2014 - 31.10.2020
exc. z Kuchyne 1.11.2020
Vladimír KIŠ 1.7.2021 - 30.6.2022
Ján KLIMENT 1.7.2022 - 10.3.2023 +
exc. zo Sološnice 15.3.2023
Jozef MIŠÍK 1.7.2023
dekanát:
MA
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1859)
Kaplnky:
sv. Urbana
sv. Rozálie
SENEC

 

* 903 01, Farské nám. 4
tel.: (02) 459 233 77, kaplán 459 220 64
www.fara.sk/senec
FARÁRI a administrátori:
(...)
Alexander LENCSÉS 19.4.1856 -
(...)
Mons.Július HARSÁNYI 1968 - 30.6.1999
Viliam MICHALOVIČ 1.7.1999 - 30.6.2011
od 1.7.2011 do 30.6.2015 farnosť zverená spoločenstvu kňazov sv.Filipa Neriho:
>
Andrej ŠOTTNÍK 1.7.2011 -
30.6.2015, moderátor do 31.8.2012
>PhDr. Juraj VITTEK, PhD. 1.7.2011 -
30.6.2015, moderátor od 1.9.2012
>Zdenko SITKA 1.7.2011 - 30.6.2012
Jozef DÚC 1.7.2015 - 30.6.2023
ThLic. Pavol MIKULA 1.7.2023
dekanát:
SC
Kostol:
sv. Mikuláša (1326)
Kaplnka:
Najsv. Trojice (1983)

Filiálka:
Tureň
(maď.: Tororny)
- k.: Panny Márie Snežnej (1958)

SENICA

 

* 905 01, Nám. oslobodenia 2
tel.: (034) 651 44 04, kaplán 651 09 18
FARÁRI a administrátori:
(...)
Gabriel TOLLER 24.2.1884 -
(...)
Mons. Karol MARTINEC 1977 - +12.6.2024
ICLic. Milan PUŠKAR 1.7.2024
dekanát:
SE
Kostol:
Návštevy Panny Márie (1560)
Kaplnka:
sv. Anny (1300)

Filiálky:
Čáčov
(časť mesta Senica)
- k.: Panny Márie Nanebovzatej (1833)
Kunov (časť mesta Senica)
Rovensko
- k.: Panny Márie Nanebovzatej (14.8.1994)
- kap.: Panny Márie Nanebovzatej (1848)
Sotina
(časť mesta Senica)
- k.: sv. Cyrila a Metoda (30.8.2009)

SKALICA

 

* 909 01, Nám. slobody 22
tel.: (034) 664 42 63
e-mail:
skalica@fara.sk
www.fara.sk/skalica
FARÁRI a administrátori:
Andreas 1560 a 1561
Ján PALACKA 1570
Andrej ČERHOVIUS 1580
Severín SABLOVSKÝ 1592
Antonín ČECHROVSKÝ 1597, 1599 a 1600
Ján HŘEBLOVSKÝ z Oderberku 1600
Mikuláš SARTOTIUS z Turca. do r. 1619
Blažej Sebastián FRIČ zo Sliača v Liptove
Mikuláš RAJECENUS 1623
Daniel FRIČ 1631 - 1633
Tomáš BOLERÁZY 1633 - 1639
Juraj VŠETECKÝ 1639 - 1642
Martin RADOŠINI 1642 - 1645
Juraj RODEK 1646 - 1659
Ján SALIX (Vrba) 1659 - 1663
Juraj RODEK 1663 - 1667
Ladislav JELENFFY 1667 - 1670
Andrej František VINCZY 1670 - 1678
Michal Andrej SUSTOVIČ 1678 - 1686
Michal GAJAN 1686 - +1705
Ján Ladislav IVANOVIČ 1705 - +1712
Ján František RIVLOVIČ 1712 - +1723
Imrich Alojz MÉSÁROVIČ 1723 - +1733
Žigmund KARAS 1733 - +1754
Peter VINCZE 1754 - +1763
Michal ZRUBEC 1763 - +1775
ThDr. PhDr. Jozef GULIK 1775 - 1802
Jozef KALAZANSKÝ Kauszek 1802 - 1815
Martin MISKOZY 1815 - 1821
Ladislav ALAGOVICS 1821 - +1846
prepošt Jozef HAYDIN 1847 - +1859
Anton SZABÓ 1859 - +1876
František MEZEI
1877 - +1899
ThDr. Ľudovít OKÁNIK 1899 - 1918
Vojtech ŠTEFANOVIČ, OFM 1918 adm.-gvardián
Tomáš CABAN 1918 - 1939
Gejza NAVRÁTIL 1939 (kaplán)
Jozef KÄSMAYER 1939 - 1950
P. Emanuel CUBÍNEK, OFM 1950 - 1960
ThDr. Oto HOLÚSEK
1960 - 1968
Štefan ŽÁK 1968 - 1980
Ján KUČERÍK 1981 - 30.6.2000
František KURKIN 15.7.2000 -31.8.2005

ThLic. Ľudovít POKOJNÝ 1.9.2005 - 30.6.2009
ThLic. Roman STACHOVIČ 1.7.2009 - 30.6.2019
Mons. ICDr. Ing. Róbert URLAND 1.7.2019 - 30.6.2022
Miroslav MIKA 1.7.2022
dekanát:
SK
Kostoly:
sv. Michala Archanjela (1450) - farský
Sedembolestnej Panny Márie (15. st.) - františkánsky
Najsvätejšej Trojice (17. st.) - milosrdných bratov, pri nemocnici
sv. pustovníka Pavla (18. st.) - paulínsky,
sv. Františka Xaverského (18. st.) - jezuitský
Kaplnky:
Svätého kríža
sv. Petra a Pavla (1928)
rotunda sv. Juraja (12. st.)
sv. Anny (15. st.)
sv. Urbana (18. st.) - pri vinohradoch
sv. Františka Xaverského (18. st.)
- v Hájku
sv. Alžbety (15. st.)
kalvária (1823)

Filiálky:
Mokrý Háj

- k.: Všetkých svätých (19. st.)
Prietržka
- k.: sv. Rozálie a sv. Alžbety (19. st.)
Vrádište
- k.: sv. Anny (18. st.)

SLOVENSKÝ GROB

 

* 900 26, Chorvátska 11
tel.: (033) 647 83 33
FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján HILBERT 1890 aug. -
(...)
Vladimír KOTES 1.9.1996 - 30.6.1997
Jozef MIŠÍK 1.7.1997 -30.9.2001
PhLic. Rastislav ZELENAY 1.10.2001 - 30.6.2011
JUDr., ICLic. Bartolomej BALUN 1.7.2011
dekanát:
PK
Kostol:
Narodenia sv. Jána Krstiteľa (1635)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie (1759)
sv. Anny (1790)
SMOLINSKÉ

 

* 908 42, Hlavná 169
tel.: (034) 659 28 28 i fax
FARÁRI a administrátori:
(...)
ThDr.Ján MIHÁLEK 1882 dec. -
(...)
Peter KUDLÁČ 1.10.1998 - 30.6.2011
PhLic. Rastislav ZELENAY 1.7.2011 - 30.6.2014
Martin JARÁBEK 1.7.2014 - 30.6.2017
ThDr. Juraj AUGUSTÍN PhD. 1.7.2017 - 27.12.2019
exc. z Čárov 19.9.2019
Ján HREHA 1.7.2020
dekanát:
ŠAŠ
Kostol:
sv. Jakuba Staršieho (1924)
Kaplnky:
Najsvätejšej Trojice (1932)
Sedembolestnej Panny Márie (1700)
Panny Márie Lurdskej (1891)
SOBOTIŠTE

 

* 906 05, č. d. 311
tel.: (034) 628 22 43
FARÁRI a administrátori:
(...)
Terenc KUBICZA 1888 -
(...)
exc. zo Senice
Jozef BICÁK 1.9.2001
dekanát:
SE
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1637)
Kaplnka:
Svätého kríža (1764)

Filiálky:
Častkov

- k.: sv. Cyrila a Metoda (1939)
Podbranč

SOLOŠNICA

 

* 906 37
tel.: (034) 658 44 87
FARÁRI a administrátori:
Matej MORAVEC do r. 1561
Stanislav MOKOSINUS 1561 - 1599
Juraj ŠTOMFAJ 1629 - 1655
Ján THORÁNYI 1655 - 1682
Jakub BELLASZIC 1682 - 1685
František MARTINKOVIČ 1685 - 1716
Pavol PERICZA 1716 - 1727
Jakub NEHIBOVICZ 1727 - 1748
Jakub PASSONI 1748 - 1755
Michal SZLAVIK 1755 - 1771
Mikuláš BATJOVIČ 1771 - 1773
Ignác VAJZER 1773 - 1795

Vavrinecz DLUHOVSKÝ 1795 - 1842
Jozef PULMAN 1842 - 1863
Jozef VALKO 1863 - 1866
Štefan ŠPRINGL 1866 - 1870
Andrej EGEL 24.11.1870 - 1900
Ján STEŠEK 1900 - 1920
Ján HRÁNEK 1920 - 1929
Mikuláš ŠIKUTA 1929 - 1934
Michal UHERČÍK 1934 - 1938
Ján TURZA 1939 - 1948
Anton PALKOVIČ 1948 - 1952
Anton JURKECH 1952 - 1957
Henrich RAČEK 1957 - 1959
Valerián BEDNÁR 1959 - 1991
Metód JANKOVSKÝ, Rudolf CHUDÝ 1992 - 1995
Edward ŹAKOWICZ, CR 1.9.1995 - 2012
Gabriel KOCH, CR 2012 - 30.6.2012
Jaroslav MÁČOVSKÝ 1.7.2012 - 30.6.2014
Imrich DOČOLOMANSKÝ 1.7.2014
dekanát:
MA
Kostol:
Všetkých svätých (1699)
Kaplnky:
Svätého kríža
Panny Márie
sv. Vendelína
sv. Anny
STUDIENKA

iné názvy: Hasprunka

 

* 908 75, č. d. 219
tel.: (034) 778 21 90
e-mail: studienka(zavináč)fara.sk
http://studienka.fara.sk
FARÁRI a administrátori:
Obec bola najprv filiálkou farnosti Sološnica.
Farnosť bola zriadená v roku 1682.
Pavol DUBNIK 1682 - +1695 1.2.
Ján NYAKASHÁZY 1695 - 1699
Valentín ONDREJKOVICS 1699 - + 1705 25.11.
Andrej CSERMÁK   1705 - +1751 14.4.
Ján Bapt. BUCSICS 1751 - 1753
P. Valerius SCHLEIPPEN, OFM
Ľudovít LINHARDT (alebo REINHARDT) 1754 - 1755
Šimon DOBROVODSKÝ 1755 - 1760
P. Jeremiáš, OFM
Štefan BEHÁNYI 1761 - +1767 20.7.
Mikuláš BATYOVICS (Balgovič) 1767 - 1771
Ján MRÁZ 1771 - 1772
Pavol KRIŽAN 1772 - 1774
Martin NOTTNY 1774 - 1780
Juraj RENKÓ 1780 +1834 1.6.
Ľudovít HAZUCHA 1834 - +1855 16.8.
Anton PACHMANN 1855 - +1867 6.1.
Ján LAICHA 1867 - +1873 7.12.
Ján NOVÁK 1874 - 1879
Alfonz BERNKOPF 1879 - 1888
Ján TRUBÍNYI (kaplán v Gajaroch)
Rudolf KOCZUREK 1889 - (? 1912)
Jozef BIELEK 1912 - 1923
Mikuláš ŠIKUTA 1923 - 1926 adm.
Štefan Alojz BLAHO, OFM 1926 - 1932 adm. +21.9.1933
farnosť spravovaná z Lakš. Novej Vsi: Jozef LUKANČIČ 1932 - 1934 adm.
Hugo SZULIK 1934 adm.
Mikuláš ŠIKUTA 1934 - 1935 adm. (z Rohožníka?)
Jozef SASINEK 1935 - 1940 adm.
Ľudovít HORVÁTH 1940 - 1941 adm.
Ernest ONDRIAŠ 1941 - 1943 adm.
Jozef PATÚC 1943 - 11.12.1948 (uväznený) adm.
farnosť spravovaná františkánmi z Malaciek
František ZÁHRADNÍK 21.6.1949 - +20.10.1975 adm.
Viliam BERNÁT 1975 - 1979 adm.
Augustín ŠKODA 1979 - +21.6.2004 (adm., far. 1999)
exc. z Lakšárskej Novej Vsi 22.6.2004
Viliam TUMA 1.7.2005 - 30.6.2009
Miroslav JUREČEK 1.7.2009 - 2016
exc. z Malaciek 19.8.2016
Stanislav SABOL 1.7.2017 - 30.6.2020
Marian VOJTKO 1.7.2020
dekanát:
MA
Kostol:
sv. Štefana Kráľa (1678)
Kaplnky:
Umučenia Pána (1650)
Sedembolestnej Panny Márie (1783)
sv. Františka Xaverského (1781)

Osada: Tančibokovci

STUPAVA

 

* 900 31, Nám. sv. Trojice 1
tel.: (02) 659 344 48
e-mail:
farastupava(at)farastupava.sk
www.farastupava.sk
FARÁRI a administrátori:
(...)
Ignác GOND 1.10.1885
(1884) - 1910
Imrich HOJSÍK 1910 - 1937
Karol KOŽA 1937 - 1948
Štefan NIPČA 1948 - 1951
Ján GUGA 1951 - 1951
Ignác HAVRAN 1951 - 1955
Emil PRIBYL 1955 - 1959
Jozef VARGA 1959 - 1986
Jozef LEDNICKÝ 1986 - 1989
Mons. Félix MIKULA 1989 -  30.8.2018
Mons. ThLic. Vladimír STAHOVEC  1.9.2018 - 30.6.2019
SSLic. Milan SOVA PhD. 1.7.2019
dekanát:
BA-
sever
do 8.4.2008 Malacky
Kostol:
sv. Štefana Kráľa (1767)
Kaplnky:
Svätého Kríža
sv. Jána Nepomucké
ho
sv. Urbana (1705)
sv. Vendelína

Filiálka:
Mást
(časť mesta Stupava)
- k.: sv. Šebastiána (1631)
- kap.: P. Márie Lurdskej (1932)

SVÄTÝ JUR

 

* 900 21, Horné predmestie 18
tel.: (02) 449 714 54
http://svatyjur.fara.sk
FARÁRI a administrátori:
(...)
Ľudovít MARCHALL 1883 -
(...)
Jozef BOHUNICKÝ -14.7.2004
Marek KROŠLÁK 15.7.2004 - 14.4.2008
Miroslav BEDERKA 15.4.2008 - 30.6.2011
ThDr. Stanislav VOJTKO, PhD. 1.7.2011 - 30.6.2013
Pavol PÓŠA 1.7.2013
dekanát:
PK
Kostoly:
sv. Juraja (1300) - farský
Najsvätejšej Trojice (1654) - piaristický
Kaplnky:
Panny Márie Nanebovzatej (1500)
sv. Jána Nepomuckého (1610)
ŠAMORÍN

maď.: Somorja

 

* 931 01, Kláštorná 2
tel.: (031) 562 23 61, kapláni 562 28 10, 562 75 89
www.e-samaria.com
FARÁRI a administrátori:
(...)
Michal RÉSELYI 1842 -
(...)
Ladislav SIMON 1918-1921
Alexander BRESZTYÁK 1921-1929
Jozef MOLNÁR 1929-1930
Rafael BARTAL 1931-1937
Michal KOVÁCS 1937-1944
(1938-44 pričlenené k Maďarsku)
Dr. Frigyes KASS 1944-1945
Arpád RAKITA 1945-1952
Imrich CZIGÁNY 1952-1957
Július KOLLER 1957-1966

Mons.Alexander BARCSEK 1966- 30.6.2009
Zoltán FÓTHY 1.7.2009 - 30.6.2014
PaedDr. Pavol MYJAVEC, PhD. 15.7.2014
dekanát:
ŠAM
Kostol:
Panny Márie Nanebovzatej (1770)
Kaplnky:
Panny Márie Nanebovzatej (1780)
sv. Kozmu a Damiána (19. str.)
sv. Margity (13. st.)

Filiálky:
Hamuliakovo
(maď.: Gutor)
- k.: Svätého kríža (13. st.)
Kvetoslavov (maď.: Úszor)
- kap.: Panny Márie Nanebovzatej (1883)

Osady:
Mliečno (maď.: Tejfalu), Čilistov (maď.: Csölösztő), Bučuháza (maď.: Búcsúháza)

ŠAŠTÍN-STRÁŽE

iné názvy: Šaštín, Šaštínske Stráže

 

* 908 41, Kláštorné nám. 1
tel.: (034) 659 22 29, 659 27 14, fax: 659 27 18
http://bazilika.sk
FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef Mária ŠKARDA 1887 - 1911 prepošt
Ladislav NEMEČKAY 1911 - 1913
Dr. Ján MICHÁLEK 1913 - 1924
v správe rehole saleziánov:
Viliam VAGÁČ. SDB 1924 - 1930
Jozef BOKOR, SDB 1930 - 1931
Marcel HORNIAK, SDB 1931 - 1933
František SERSEN, SDB 1933 - 1934
Ladislav STANO, SDB 1934 - 1938
Július SEČANSKÝ, SDB 1938 - 1942
Ernest HORNIAK, SDB 1942 - 1945
Vojtech BABULÍK, SDB 1945 - 1947
Pavol DRGOŇ, SDB 1947 - 1950
likvidácia reholí
J.Vavrech, J. Hrubý, V.Belan 1950 do júna
Rafael FRIDRICH 1950 - 1951
Emil MASÁR 1951 - 1958
Dr. Vincent MIHALOVIČ 1958 - 1961
Pavol DROBNÝ 1961 - 1965
František PASTOR 1965 - 1968
Ján VIZVÁRY, SDB 1968 - 1970
Dr. Rudolf SLEZÁK 1970 - 1974
Karol Angelus SENÁŠI 1974 - 1977
Emil VIDOVIČ 1977 - 1985
Ján BAŠO 1985 - 1990
v správe rehole saleziánov:
Ján MALŽENICKÝ, SDB 1990 - 1994
František KOHÚT, SDB 1994
- 31.7.1999
Jozef DVORSKÝ, SDB 1.8.1999 - 31.7.2001
Vincent Mária FELEDIK, SDB 1.8.2001 - 31.7.2006
Jozef ZACHAR, SDB 1.8.2006 - 2012
Jozef PÖSTÉNYI, SDB 2012 - 28.2.2017
v správe rehole pavlínov:
Martin LEHONČÁK, OSPPE 1.3.2017 - 28.2.2023
Michal NIŽNÁNSKY, OSPPE 1.3.2023
dekanát:
ŠAŠ
Kostoly:
» Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (1736) - farský
» Šaštín:
- Povýšenia sv. kríža (1204) - na námestí
» Stráže nad Myjavou (zlúčené r.1960)
- sv. Alžbety Uhorskej (1200)
ŠENKVICE

 

* 900 81, Chorvátska 50
tel.: (033) 961 789
FARÁRI a administrátori:
(...)
vacat.? 1890 -
(...)
Anton PRIEBERA - 30.6.2007
Michal POKOPEC 1.7.2007 - 30.6.2023
Lukáš UVÁČIK 1.7.2023
dekanát:
PK
Kostol:
sv. Anny (1584)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie (1888)
ŠTEFANOV

 

* 906 45, č. d. 2
tel.: (034) 653 71 31
FARÁRI a administrátori:
(...)
Ján BUCZKÓ 1889 -
(...)
Anton ŠTÍTNY - 31.8.2000
Jozef HOLKO 15.11.2001-28.2.2005
Miroslav MICHALKA 1.3.2005 - 30.6.2009
Marián MEŇUŠ 1.7.2009
dekanát:
ŠAŠ
Kostol:
sv. Kataríny (1937)
Kaplnka:
Sedembolestnej Panny Márie (1890)
ŠTEFANOVÁ

 

* 900 86, p. Budmerice, č. d. 102
tel.: (033) 648 71 35
FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef JANKOVICS 1.10.1874 -
(...)
František GULDAN
exc. z Dolian 14.5.2005
       z Vištuku 1.7.2012
dekanát:
PK
Kostol:
sv. Štefana (14. st.)
Kaplnka:
sv. Rozálie (1855)
ŠTVRTOK NA OSTROVE

maď.: Csötörtök

 

* 930 40, č. d. 2
tel.: (031) 569 35 80
FARÁRI a administrátori:
(...)
Adolf PAZMÁN 17.7.1886 -
(...)
(1938-44 pričlenené k Maďarsku)
(...)
Rudolf NÉMETH - 30.6.1998
Mikuláš SABO 1.7.1998 -30.9.2002
Ladislav PARÁK 1.10.2002 - 31.10.2009
Ladislav TOMASEK 1.11.2009 - 30.6.2012
Robert MASICZA 1.7.2012
dekanát:
ŠAM
Kostol:
sv. Jakuba (1160)

Filiálky:
Čakany
(maď.: Csákány)
- k.: sv. Michala (1772)
Hviezdoslavov (Nemecký Šók)
Mierovo
(Sklenárovo, Jozefov Dvor, maď.: Béke)
- k.: Všetkých svätý
ch (1752)

TOMÁŠOV

maď.: Fél, Féll

 

* 900 44, Agátová 1
tel.: (02) 459 582 20
FARÁRI a administrátori:
(...)
Karol PÁZMÁNY 12.7.1880 -
(...)
(1938-44 pričlenené k Maďarsku)
(...)
Ladislav TÓTH, SDB - 14.7.2000
Ján ZSIDÓ 15.7.2000 - 30.6.2020
Mons. Jozef ADAMKOVIČ 1.7.2020
dekanát:
SC
Kostol:
sv. Mikuláša (1755)
Kaplnka:
Povýšenia sv. kríža (1870)

Filiálky:
Malinovo
(maď.: Éberhárd)
- k.: sv. Juraja (1872)
Vlky (maď.: Vök)

TURÁ LÚKA
(časť mesta Myjava)

 

* 907 03 FARÁRI a administrátori:
? Juraj ZELIENKA 1644 - 1658
P.Ján SIMONIDES, S.J. (?1673 -) 1674 + 1.11.
P.CYRILLUS, O.Cist. 1675 31.3. - 1681 + ?
Michal ZGURICS 1681 1.4. - 1684
Ján HUSZAK 1684 28.4. - 1687 1.5.
Ján GOGOLÁK 1733 6.1. - 1736 21.11.
Ján BILIK 1736 6.12. - 1737 + 14.12.
Jakub Anton DOMBAY 1738 4.1. - 1739 + 13.8.
Martin MATULAY 1740 25.7. - 1748 15.6.
Ján FILO 1748 25.7. - 1756
Andrej KOROMPAY 1756 13.8. - 1762 + 12.4.
Mikuláš NOVÁCZKY 1762 20.4. - 1769
Ján NADASZKY 1769 6.6. - 1787
Štefan HORVATH 1787 - 1790 2.2.
Štefan RIBECZKY 1790 22.2. - 1796 11.3.
P.Firminus KOLLAROVICS, O.F.M.  1796 11.3. - 1797 1.11.
Štefan POLÁK 1797 1.11. - 1842 + 15.7.
Jozef PETROVITS 1842 15.7. - 1843 + 13.2.
Martin CSUNDERLIK 1843 - 1862 + 27.1.
Alexander SZTANKOVICS 1862
Andrej ZAJÁCZ 1862 1.5. - 1868 + 14.12.
Gabriel TOLLER 1868 - 1884 23.2.
Ján BIELCSIK 1884 - 1888
Félix ŠTEFANOVIČ (OFM) 1888 - 1901 júl
Gabrie
l František KOLLÁRIK 1901 nov.  - 1929 jan.
exc. z Myjavy od febr.1929
dekanát:
SE
Kostol:
sv. Jána Nepomuckého (1610)

Osady: Belanskí, Malejov, Vankovia

UNÍN

 

* 908 46, č. d. 1
tel.: (034) 662 81 85
FARÁRI a administrátori:
(...)
Pavol HORŇÁČEK 4.11.1886 -
(...)
Jozef KARÁČ - 30.6.1995
Alojz LACKOVIČ 1.8.1995 - 30.6.1998
Vladimír PALKOVIČ 1.8.1998  (nenastúpil?)
Richard JANKOVIČ 1.8.1998 - 30.6.2006

Tibor TASÁRY 1.7.2006 - 30.6.2024
PhLic. Rastislav ZELENAY 1.7,2024
dekanát:
SK
Kostol:
sv. Martina z Tours (1749)
Kaplnky:
sv. Barbory (1793);
Sedembolestnej Panny Márie (1912)

Filiálka:
Radimov

- k.: sv. Zuzany (1734)

VEĽKÁ PAKA

maď.: Nagypaka

 

* 930 51
tel.: (031) 558 64 61
FARÁRI a administrátori:
(...)
Jozef PERGŐ 6.11.1881 -
(...)
exc. zo Šamorína
Milan BLAHO 1.7.2011 - 14.8.2017
exc. zo Šamorína
Csaba MIKUS 1.7.2019 - 30.6.2024
exc. zo Šamorína 1.7.2024

 
dekanát:
ŠAM
Kostol:
sv. Ladislava (1689)

Filiálky:
Čukárska Paka
(časť obce Veľká Paka, maď.: Csukárpaka)
- kap.: Mena Panny Má
rie (1936)
Macov
(maď.: Macháza)
Malá Paka
(časť obce Veľká Paka)
- kap.: Nájdenia svätého kríža (19. st.)

VEĽKÉ LEVÁRE

 

* 908 73, Štefánikova 752
tel.: (034) 779 41 08
http://farnost.velkelevare.info
FARÁRI a administrátori:
Juraj SENIGLOVIČ 1676 – 1682
Valentín ONDREJKOVIČ 1682 – 1699
Václav Ján POLONI 1699 – 1703
Ján Imrich ŇAKAHÁZI 1703 – 1710
Mikuláš Ignác BAKOŠ 1710 – 1733
Štefan RUMER 1733 – 1734
Anton BALÁŽI 1734 – 1749
Šimon KRŠÁK 1749 – 1763
Godfried STOKKER 1763 – 1766
Jozef GOLBACH 1766 – 1801
František X. WALDPERGER 1801 – 1806
Andrej VALKOVIČ 1806 – 1811
Anton ZABROVSKÝ 1811 – 1816
Anton BERENHÁZI 1816 – 1856
Maximilián JALOVECKÝ 1856 – 1889
Baltazár BOLTIZÁR 1889 – 1894
Michal MELÍŠEK 1895 – 1917
Rudolf KOCUREK 1917 – 1918
Ján HUSÁR 1918 – 1935
Andrej OVŠONKA 1935 – 1938
Michal HORVÁTH 1938 – 1940
Ján ČÁRSKY 1940 – 1944
Mons. Ján MALEC 1944 – 1958
Oto HOLÚSEK 1958 – 1960
Viliam ŠČEPÁN 1960 – 1970
František PÁSTOR 1970 – 1974
Oto ŠKOLUDA 1974 – 1983
Karol BENOVIC, SVD 1983 – 1991
Imrich DOČOLOMANSKÝ 1991 – 1993
Gregor WIŚNIEWSKI, CR 1993
- 31.8.1995
Jaroslaw KINKA, CR 1.9.1995
dekanát:
MA
Kostol:
Mena Panny Márie (1733)
Kaplnka:
Návštevy Panny Márie (18. st.)
VEĽKÝ BIEL

 

* 900 24, Kostolná 27
tel.: (02) 459 162 20
FARÁRI a administrátori:
(...)
Vincent KISFALUDY 6.1.1877 -
(...)
Anton SLÁVIK - 31.7.1998

Mons. Jozef ADAMKOVIČ 1.8.1998 - 30.6.2013
Gabriel KLENKO 1.7.2013
dekanát:
SC
Kostol:
Svätého kríža (1896)
Kaplnka:
sv. Ladislava (1732)

Filiálka:
Nová Dedinka
(Dedinka pri Dunaji)
- k.: Premenenia Pána (12. st.)
- k.: Nanebovzatia Panny Márie (1985)
- k.: sv. Filipa a Jakuba (10.12.2023)

VINIČNÉ

iné názvy: Švajnsbach

 

* 900 23
tel.: (033) 647 61 57
http://vinicne.fara.sk
FARÁRI a administrátori:
(...)
Rudolf HORVÁTH 4.11.1862 -
(...)
exc. z Pezinka, Slovenského Grobu
Ing. Imrich VÉGH 1.10.2001 - 31.8.2007
Štefan ALBERTY 15.4.2008
dekanát:
PK
Kostol:
sv. Filipa a Jakuba (1622)
Kaplnka:
Najsvätejšej Trojice
VIŠTUK

 

* 900 85
tel.: (033) 644 63 14
www.fara.sk/vistuk
FARÁRI a administrátori:
JÁN 1337
Štefan POSEGENUS (Poseganus) 1561-1562
Ján KOTHOLIA (Kotholius) 3.1.1583 -
Juraj BAJMOCZY 1612 -
? 1629 -
Juraj SOMOLANI (Szomolányi) 1630 – 1647 (?)
Juraj CHMEL 1647 – 1650
Jakub ZALESKÝ 1650 -
Eliáš TOMIČ (Tominič) 1677 – 1689
Ján DUBNICKÝ 1685 –1687
Ján KEREGOVIČ (Kollekovič) 1687 – 1689
Ján DUBNICKÝ 5.6.1689-19.6.1690
Matej Baltazár MIKO júl-okt.1690
Tomáš KOLLICIUS (Collitius) 9.9.1690-23.5.1695
Ján NECPALSKÝ 21.9.1695- 1705
Ján GAJAN 10.8.1708-18.5.1712
Ján POLAKOVIČ 10.8.1712-1714
Ján IZAKOVIČ 11.6.1714-1731
Tomáš KUBOVIČ 23.2.1731-18.5.1747
Ján LAČNÝ 1747 - + 15.6.1768
Juraj LAČNÝ 1768 - + 19.11.1790
Ignác EGRI 1790 - + 12.5.1796
Ján MIHÁLY 1796 - + 14.3.1828
Jozef EGYED 1828 - + 6.4.1849
Ján MAJER 1849 - + 18.10.1868
Štefan PITROFF 1868 - + 3.12.1884
Pavol BEDNÁR 1885 - 1886
Ján MARKOVIČ 1886 - 1907
Celestín KUBICA 1907 - 1908
Augustín BUDAVÁRY 1908 - 1930
Jozef ŠČEPKO 1930 - 1930
Celestín KUBICA 1930 - 1936
Ján HOLEC 1936 - 1979
Mons. ThDr. PhDr. Alexej IZAKOVIČ 1979 - 1993
Vladimír KOTES 1993 - 1996
Tomáš KUĽKA 1996 - 1999
exc. z Dubovej 1.7.1999
ThDr.
Mário ORBAN 15.7.2003 - 30.6.2009
ThDr. PaedDr. (Alfonz) Vladimír SABO, PhD., (OP)
1.7.2009 - 30.6.2013
Ján ZÁHRADNÍK 1.7.2013
dekanát:
PK
Kostol:
Najsvätejšej Trojice (1797)
Kaplnka:
sv. Anny
VOJKA NAD DUNAJOM

maď.: Vajka

 

* 930 31, č. d. 1
tel.: (031) 554 81 87
FARÁRI a administrátori:
(...)
Andrej GYÜRKI 1890 -
(...)
(1938-44 pričlenené k Maďarsku)
(...)
Joze
f KOLLER 24.9.1995 - 14.4.1998
Ladislav TOMASEK 1.8.2000 - 31.10.2009
Matej NÉMETH 1.11.2009 - 30.6.2019
exc. z Horného Baru 1.7.2019
dekanát:
ŠAM
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1812)

Filiálky:
Bodíky

- kap.: Návštevy Panny Márie (1995)
Dobrohošť (maď.: Doborgáz)

VRBOVCE

 

* 906 06 FARÁRI a administrátori:
(...)
Norbert BREZÁNYI, OFM 1881 -
(...)
exc. zo Senice, zo Sobotišťa
dekanát:
SE
Kostol:
sv. Alžbety (1717)

Filiálka:
Chvojnica

VYSOKÁ PRI MORAVE

pôvodný názov: Hochštetno (do r.1948)

 

* 900 66
tel.: (02) 659 672 10
FARÁRI a administrátori:
(...)
Štefan GAŠPAROVIČ 7.3.1885 -
(...)
exc.zo Zohora 1.9.1997
Pavol BÖHM 1.7.1999-14.7.2004
Bohumil MIKULA 1.7.2004 - 30.6.2012
Mons. ThDr. Jozef KRUPA, PhD. 1.7.2012
dekanát:
BA-
sever
do 8.4.2008 Malacky
Kostol:
sv. Ondreja (1669)
Kaplnky:
sv. Rocha a Vendelína (19. st.)
sv. Jána Nepomuckého (19. st.)
ZÁHORSKÁ VES

iné názvy: Uhorská Ves (pri Morave)

 

* 900 65, č. d. 333
tel.: (034) 773 33 46, 778 02 09
FARÁRI a administrátori:
(...)
Karol KVASSAY 1887 -
(...)
exc. z Jakubova 25.7.1996
ThLic. Jozef NÁDASKÝ 1.7.2012 - 30.6.2015
Ing. Marián LIBIČ 1.7.2015 -30.6.2020
Jozef KOŽUCH 1.7.2020 - 30.6.2021
Stanislav ČÚZY 1.7.2021
dekanát:
MA
Kostol:
sv. Michala Archanjela (1940)
Kaplnky:
Svätej Rodiny (1896)
sv. Rocha (1900)

Filiálka:
Suchohrad
(nem.: Dimberg)
-
k.: Krista Kráľa (1935)

ZÁVOD

 

* 908 72, Štúrova 462
tel.: (034) 779 92 85
www.zavodfarnost.sk
FARÁRI a administrátori:
Ján URMÉNCZY 1630
Ferdinand SZINAICZIN 1647
Ambróz PAŠKOVÝ 1663
Ján BOBOT 1666
František DUBLICZKÝ 1680
Michal BLAŠKOVIČ 1701
Martin BORECZKY 1705
Jakub KUBINYI 1706
Andrej DOBŠOVIČ 1707
Ján KLEMPAY 1715
Juraj AGNELLI 1719
Pavol VINKÓCZI 1719
Michal ŠIMONOVIČ 1737
Ján BLAŠKOVIČ 1754
Ľudovít LINHART 1762
Ján TORNER 1770
Matej GRINEUS 1776
Juraj ZÁPRAŽNÝ 1809
Jozef HOMOKY 1829
Jozef THURZÓ 1833
Ján VLÁŠEK 1862
František KAMÁNFÁLVY 1864, 1876
Michal SZUCSANYI 1871-1876 adm.
Karol VÁMOSSY 1881
Štefan RANKO 1888
Ján ŤAŽKÝ (
TASKY) 1890
Ján OCHABA 1899
Ján KÁKONYI 1900
Ján BOLL 1915
Eliáš PICHŇA 1934
Anton MARKECH 1952
Ján KLČO 1953
Oto HOLÚSEK 1959
Miško KLČO 1959
Štefan MICHÁLEK 1960
Štefan MIKUŠKA 1965
Michal MIKUŠKA 1976
Jozef NAGY 1982
Imrich DOČOLOMANSKÝ 1989
Grzegorz WIŚNIEWSKI, CR (1993) 1.9.1995 - 31.8.1998
Miroslaw BANIA, CR 1.9.1998 - 31.8.2002

exc. z Malaciek 31.8.2002 - 1.7.2003
ThLic.Ing.Peter MÁŠIK 1.7.2003 - 30.6.2009
Ján BUČEK 1.7.2009 - 30.6.2011
Peter KUDLÁČ 1.7.2011
dekanát:
MA
Kostoly:
sv. Michala (1899)
Návštevy Panny Márie (1366)
Kaplnka:
sv. Vendelína

Filiálka:
Húšky
(miestna časť obce Borský Svätý Jur)
- kap.: Božského Srdca Ježiš
ovho (1936)

ZLATÉ KLASY (od r.1960)

pôvodný názov: Rastice
maď.: Nagymagyar

 

* 930 39, č. d. 26
tel.: (031)
569 24 72
FARÁRI a administrátori:
(...)
Žigmund KISFALUDY 1888 -
(...)
Alexander NASZVADI
dekanát:
ŠAM
Kostol:
Svätého kríža (1886)
Kaplnka:
Panny Márie Lurdskej (1740)

Filiálky:
Hubice
(maď.:Gomba)
- k.: Návštevy Panny Márie (1400)
Hurbanova Ves
Janíky
(Jányok)
- k.: Božského Srdca Ježišovho (1914)
Oľdza
(maď.: Olgya)

Osady: Búštelek (maď.: Bústelek), Čörge, Malý Máger, Nový Trh

Zlúčené obce (r.1960):
Čenkovce (maď.: Csenke)
Maslovce (maď.: Vajasvata)

ZOHOR

 

* 900 51, Nám. 1. mája 33
tel.: (02) 659 612 10
www.zohoronline.sk/site/index.php?id=30
FARÁRI a administrátori:
(...)
Františe
k MARKOVIČ 1887 -
(...)
Imrich VÉGH - 30.6.1995
Jozef SLAMKA 1.7.1995 - 30.6.2009
ThDr. Miroslav KOMORNÝ, PhD. 1.7.2009
dekanát:
BA-
sever
do 8.4.2008 Malacky
Kostol:
sv. Margity (1898)
Kaplnky:
sv. Rozálie (1832)
sv. Jána Nepomuckého (1910)
sv. Izidora (1944)