hajdu.jpg (17730 bytes)
Mons. JCDr. Tibor Hajdu, PhD.
riaditeľ arcibiskupského úradu, cirk. právnik

 

narodil sa 18. februára 1974 v Šuranoch
za kňaza bol vysvätený  3. júla 1999
po vysviacke pokračoval v štúdiách v Ríme
28.6.2002 bol menovaný za sudcu metropolitného súdu v Trnave
a 1.7.2002 tajomníkom arcibiskupa Sokola v Trnave
v r.2008 sa stal riaditeľom novozriadeného Arcibiskupského úradu v Bratislave