halko.jpg (5459 bytes)
Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.
pomocný biskup, generálny vikár
cirk. historik

 

narodil sa 10. mája 1964 v Bratislavehalko2.jpg (45054 bytes)
za kňaza bol vysvätný 4. júla 1994
p vysviacke pkračoval v štúdiách v Ríme
kaplánom je od 1.10.1997 v Bratislave-sv. Martina
je vedúcim katedry cirkevných dejín CMBF UK v Bratislave
8.3.2008 bol menovaný dočasným hovorcom bratislavkého arcibiskupa
a bol poverený osobitnou pastoráciou maďarských veriacich v Bratislave
26.3.2009 bol vymenovaný za pápežského kaplána (monsignor)
31.1.2012 bol menovaný za pomocného biskupa pre Bratislavskú arcidiecézu a titulrneho biskupa zo Serre
biskupskú vysviacku prijal v katedrále sv. Martina 17.3.2012 z rúk arcibiskupa Stanislava Zvolenského,
spolusvätiteľmi boli kardinál Jozef Tomko a apoštolský nuncius Mario Giordana
21.3.2012 bol vymenovaný za generálneho vikára Bratislavskej arcidiecézy
26.11.2013 bol menovaný za VŠ profesora katolíckej teológie

erb_halko.gif (41862 bytes)

Biskupský erb: v ľavej polovici na modrom podklade strieborný meč, ktorý delí kus červenej látky. Symbolizuje to jeho príslušnosť k Bratislavskej arcidiecéze a samotnú osobu sv. Martina ako jej hlavného patróna, ktorý kus svojho vojenského plášťa daroval žobrákovi. Pravá časť patrí symbolom samotného biskupa a je jeho osobným erbom. Pripomína heslo, ktorým je „Vstal z mŕtvych!“– „Resurrexit!“. Na červenom podklade je zlatý kríž, cez ktorého priečne rameno je prevesená biela látka, symbol zmŕtvychvstania. Pri nohe kríža je strieborné veľké písmeno M, ktoré pripomína láskyplnú prítomnosť Panny Márie, verne blízkej svojmu Synovi vo vrcholných chvíľach jeho spásonosného utrpenia. Samotný štít erbu je prikrytý zeleným klobúkom s troma radmi strapcov po oboch stranách erbu, čo je počet prináležiaci biskupovi. Za štítom vyčnieva kríž a pod štítom je v stuhe vpísané biskupské heslo RESURREXIT! (Vstal z mŕtvych!)