Teologická fakulta a kňazský seminár:
CMBF UK v Bratislave
Kapitulská 26, 814 58 Bratislava 1
Tel./fax: +421/2/544 32 396
E-mail: sd@frcth.uniba.sk
Web: http://www.frcth.uniba.sk
                     www.kscm.sk

Diecézny katechetický úrad
Špitálska 7, 814 92 Bratislava
Tel.: 0903/982 184
E-mail: dku@abuba.sk
sídlo: Prepoštská 319/12, Bratislava
Web: abuba.sk/dku

Arcibiskupský školský úrad
Špitálska 7, 814 92 Bratislava
Tel.: +421/2/572 006 11

Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy
Kapitulská 20, 811 01 Bratislava
E-mail: cpr.bratislava@gmail.com
Web: www.cpr.abu-bratislava.sk

Bratislavská arcidiecézna charita
Heydukova 14, 811 08 Bratislava
Tel.: +421/2/529 202 75
E-mail: charitaba@charitaba.sk
Web: www.charitaba.sk