Presbyterská rada (od 1. 9. 2013):

Z úradu
Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup a generálny vikár
vdp. Jozef Kemp, súdny vikár
Mons. Tibor Hajdu, kancelár kúrie
Mons. Daniel Ižold, rektor seminára

Zvolení
vdp. Štefan Herényi
Mons. Félix Mikula
vdp. Juraj Vittek
Mons. Jozef Jančovič
Mons. Vladimír Thurzo
Mons. Ján Formánek
vdp. Ján Adamus
vdp. Roman Stachovič
Mons. Jozef Adamkovič
vdp. Karol Moravčík
vdp. Jozef Dúc

Mons. Jozef Haľko
vdp. Jozef Kováčik
vdp. Tomáš Kuľka

Menovaní
P. Milan Bubák, SVD
vdp. Pavol Flajžík
vdp. Andrej Fordinál
vdp. Ján Zsidó

Kolégium konzultorov (od 1. 9. 2013):

Mons. Jozef Haľko
Mons. Ján Formánek
Mons. Tibor Hajdu
Mons. Daniel Ižold
Mons.  Jozef Jančovič
Mons. Félix Mikula
Mons. Vladimír Thurzo

 

----------------------------------------------------

 

 

Kolégium konzultorov (zo dňa 10.12.2008):

Mons. Ján Formánek, generálny vikár
Mons. Tibor Hajdu, kancelár kúrie
Mons. Daniel Ižold, rektor kňazského seminára
Mons. Jozef Haľko, hovorca arcibiskupa
Mons.  Jozef Jančovič, farár dóm sv. Martina
Mons. Félix Mikula, farár Stupava
Mons. Vladimír Thurzo, prodekan RK CMBF UK

 

Presbyterská rada (z roku 2008):

Zvolení
vdp. Ján Adamus
vdp. Andrej Fordinál
Mons. Jozef Haľko
vdp. Štefan Herényi
Mons. Jozef Jančovič
vdp. Jozef Kováčik
vdp. Tomáš Kuľka
Mons. Félix Mikula
Mons. Vladimír Thurzo

Menovaní
vdp. Karol Moravčík
vdp. Ján Sucháň
P. Jozef Zachar, SDB
vdp. Ján Zsidó
Mons. Ján Formánek (od 21.3.2012)

Z úradu
Mons. Ján Formánek, generálny vikár (do 21.3.2012)
Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup, generálny vikár (od 21.3.2012)
Mons. Tibor Hajdu, riaditeľ arcibiskupského úradu
Mons. Daniel Ižold, rektor seminára
vdp. Jozef Kemp, súdny vikár
Mons. Marián Šuráb, dekan bohosloveckej fakulty

 

Ekonomická rada
   
(od 1.10.2013:)
Mons. Jozef Haľko
Mons. Tibor Hajdu
vdp. Ján Hudec
Tibor Bernaťák
Ing. Janka Hasilová

Predseda: Mons. Stanislav Zvolenský
Členovia: Mons. Jozef Haľko (od 21.3.2012)
Mons. Ján Formánek
Mons. Tibor Hajdu
Mons. Vladimír Thurzo
vdp. Jozef Kemp
vdp. Ján Hudec
Tibor Bernaťák
Anton Šafárik
Renáta Klačanská (do r.2012)

Ekonomická rada
  
(od 1.10.2013):
Mons. Jozef Haľko
Mons. Vladimír Thurzo
Mons. Tibor Hajdu
Mons. Ján Formánek
vdp. Ján Hudec
Tibor Bernaťák
Anton Šafárik
Ing. Janka Hasilová

Liturgická komisia Bratislavskej arcidiecézy (od 1.5.2013)

Predseda: Mons. Stanislav Zvolenský
Tajomník: Mons. Jozef Haľko
Členovia: don ThLic. Marián Valábek, SDB
vdp. ThDr. Alexander Knorr, PhD.
vdp. Ladislav Šranko
vdp. Milan Puškar
vdp. Robert Masicza
vdp. Lukáš Uváčik


 

Komisie Bratislavskej arcidiecézy (od 1.8.2009):

Liturgická komisia (od 1.8.2009 do 30.4.2013)

Predseda: Mons. Stanislav Zvolenský
Tajomník: Marián Valábek, SDB
Členovia: Dušan Bill (do r.2012)
vdp. Róbert Masicza
vdp. Milan Puškar
vdp. Ladislav Šranko

Komisia pre sakrálnu architektúru

Tajomník: Mons. Ján Formánek
Členovia: vdp. Jozef Garaj, CM
prof. Jozef Hlinický
Karol Kolada
prof. Ing. arch. Filip Trnkus, PhD. (od 1.3.2010)
doc. Dr. Ing. arch. Andrea Urlandová (od 1.3.2010)

Komisia pre starostlivosť o pútnikov

Členovia: vdp. Ján Hudec
Mons. Jozef Jančovič
vdp. Juraj Augustín Kardoš, CCG (+ 7.5.2012)
vdp. Ladislav Šranko
vdp. Jozef Zachar, SDB