Svätý Otec Benedikt XVI.
 udelil pálium 
 bratislavskému arcibiskupovi 
 Stanislavovi Zvolenskému 

V sobotu 28. júna už mali turisti a pútnici obmedzený pohyb po bazilike sv.Petra,
pretože tá už bola pripravená na nedeľnú slávnosť.
Lúče svetla, zostupujúce cez kupolu do chrámu, akoby naznačovali Ducha Svätého,
ktorý cez nástupcov apoštolov pôsobí v Cirkvi, vyučuje ju a riadi.

I socha sv.Petra bola k sviatku svätých apoštolov
patrične vyzdobená pápežskou korunou (tiarou) a plášťom.

Tiež vstupný portál do baziliky bol slávnostne ozdobený.

V nedeľné ráno pútnici - účastníci slávnosti zaplnili priestor baziliky.

Tí pútnici, ktorí nemali vstupenku do baziliky, mohli slávnosť
sledovať na veľkoplošných obrazovkách na námestí sv.Petra.

Unikátnosťou slávnosti bola prítomnosť a aktívna účasť
pravoslávneho ekumenického patriarchu z Konštantinopolu
Bartolomeja I., ktorý bol na návšteve Ríma z príležitosti
zahájenia roku svätého Pavla.

Z rúk pápeža Benedikta XVI. pri slánosti prijalo
pálium - odznak úradu arcibiskupa-metropolitu
41 arcibiskupov z celého sveta,
medzi nimi aj dvaja zo Slovenska:
bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský (piaty zľava)

a prešovký gréckokatolícky arcibiskup Ján Babjak.

Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský pri prijmaní pália.

Sprievod arcibiskupov s patriarchom a pápežom na záver slávnosti.

Stisk pri východe z baziliky po skončení slávnosti.