Vznik: 14. február 2008

Katedrálny chrám: Dóm sv. Martina v Bratislave

Patrón diecézy: sv. Martin z Tours, biskup
Sviatok patróna diecézy: 11. november
Výr. posviacky katedrál. chrámu: 10. marec

 

Sufragánne diecézy
Západnej cirkevnej
provincie Slovenska:
Trnavská arcidiecéza
Nitrianska diecéza
Banskobystrická diecéza
Žilinská diecéza