Metropolitný tribunál (menovaný na 5 rokov dňa 8.5.2008):

Súdny vikár
vdp. JCDr. Jozef Kemp, farár Chorvátsky Grob

Viceoficiál
Mons. Tibor Hajdu, riaditeľ kancelárie Arcibiskupského úradu

Sudcovia
vdp. Ján Adamus (od 8.5.2008 na 5 rokov)
vdp. Branislav Bukovský (od 8.5.2008 na 5 rokov)
vdp. Milan Čaniga (od 8.5.2008 na 5 rokov)
vdp. Tomáš Kuľka (od 8.5.2008 na 5 rokov)
P. JCDr. Ing. Fidel Marko Pagáč, OFMCap. (od 8.5.2008 na 5 rokov)
vdp. Zdenko Sitka (od 8.5.2008 na 5 rokov)
vdp. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. (od 8.5.2008 na 5 rokov)
vdp. JCLic. Stanislav Vrba (od 8.5.2008 na 5 rokov; do 13.3.2012)
vdp. Ján Záhradník (od 8.5.2008 na 5 rokov)
vdp. JCDr. Antonio Javier Montes Casas (od r.2011)
vdp. Pavol Brunovský (od 13.3.2012 na 1 rok; od 8.3.2013 na 3 roky)
vdp. Andrej Kalamen (od 13.3.2012 na 1 rok; od 8.3.2013 na 3 roky)
vdp. ThLic. Miloš Kohútek (od 13.3.2012 na 1 rok od 8.3.2013 na 3 roky)
vdp. Milan Puškar (od 13.3.2012 na 1 rok; od 8.3.2013 na 3 roky)
vdp. Ján Sitár (od 13.3.2012 na 1 rok; od 8.3.2013 na 3 roky)
vdp. Lukáš Uváčik (od 13.3.2012 na 1 rok)

Advokát
vdp. JCLic. Stanislav Vrba, správca kostola sv.Alžbety (od 14.3.2012)

Obhajcovia zväzku
vdp. JUDr. JCLic. Bartolomej Balun, farár Doľany
vdp. PhLic. Rastislav Zelenay, farár Slovenský Grob
sr. JCLic. Ing. Katarína Krištofová (do 2012)
JCLic. JUDr. Pavol Drlička, LL.M. (od 2012)

Notárka
sr. JUDr. JCLic. Helena Daniela Grešová, SCSC