VIANOCE 2009

09jas01.jpg (24176 bytes)

09jas02.jpg (25127 bytes)

09jas03.jpg (26266 bytes)

09jas04.jpg (24650 bytes)

09jas05.jpg (26846 bytes)

09jas06.jpg (30231 bytes)

09jas07.jpg (30537 bytes)

09jas08.jpg (28016 bytes)

09jas09.jpg (30103 bytes)

09jas10.jpg (27835 bytes)

09jas11.jpg (31211 bytes)

09jas12.jpg (35121 bytes)

09jas13.jpg (27849 bytes)

 

Vianočná výzdoba v kostole:

betlehem3.jpg (45853 bytes)