VEĽKÁ NOC 2010


Ja som Prvý a Posledný a Živý. Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia.
(Zjv 1,17-18)


Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.
Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno...
(Flp 2,8-9)


...aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí
aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.

(Flp 2,10-11)


Poďte, vráťme sa k Pánovi, lebo on nás poranil a on nás uzdraví, udrel nás, ale ošetrí.
Oživí nás po dvoch dňoch, na tretí deň nás vzkriesi a žiť budeme pred jeho tvárou.
(Oz 6,1-2)


Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.
(Mt 2,40)


Tma odchádza a už svieti pravé svetlo.
(1 Jn 2,8)


V ten deň bude ... otvorený prameň proti hriechu a poškvrne.
(Zach 13,1)


Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých.
Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie:
Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.
Ale každý v poradí, aké mu patrí: prvotinou je Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi.

(1 Kor 15,20-23)