Čistenie budovy cirkevnej školy
20.-21. november 2012

Budova bývalej cirkevnej školy, ktorá v čase socializmu slúžila ako škôlka. Po presťahovaní materskej školy do objektu pri základnej škole, tu bol istý čas sklad materiálu miestnej firmy. Od 90-tych rokov je však budova opustená a chátra.

01.jpg (40335 bytes)

Opustená budova sa stala terčom vandalov i útočišťom rôznych živlov, až sa v nej napokon ubytoval "bezdomovec". Dôsledkom je interiér na zaplakanie:

02.jpg (40636 bytes)

03.jpg (44041 bytes)

04.jpg (32021 bytes)

05.jpg (25992 bytes)

Aby sme budovu aspoň trošku ochránili, podujali sa chlapi v utorok 20. novembra 2012 na brigádu.

06.jpg (23165 bytes)

07.jpg (24504 bytes)

08.jpg (28371 bytes)

09.jpg (24444 bytes)

Starostka dala pristaviťkontajner, ktorý bol za chvíľu plný:

10.jpg (27281 bytes)

11.jpg (57360 bytes)

Ďalší deň - v stredu 21. novembra brigáda pokračovala zadebnením rozbitých okien, aby sa do budovy už nedostali neželaní návštevníci. Drevo nám poskytli z miestnej píly.

13.jpg (28647 bytes)

12.jpg (30874 bytes)

Už len nájsť investora, ktorý by dokázal budovu slušným spôsobom využiť.