Diecézne kolo Biblickej olympiády
16. apríla v Bratislave