VIANOČNÁ VÝZDOBA 2016 

Vianočná výzdoba, stromčeky osvetlené okrem tradičných svetiel aj LEDkami:

 

 BETLEHEM  2016/17 

Okrem nových figúrok pribudlo modré plátno ako pozadie, ktoré prekrýva obraz sv. Rocha:
(pri pohybe kurzorom na obrázok by sa vám mal zobraziť fotený s bleskom)

2016vianoce03.jpg

Pozadie betlehemu so svietiacimi hviezdami sme dali vyrobiť p. Dojčákovi. Pred rokom sme s p. Mračnom a p. Horváthom prerobili hviezdičky, aby preblikovali.

V betlehemskej maštaľke - pôvodné figúrky, ktoré sú z troch rôznych sád. Jezuliatko je z keramickej väčšej sady, kým Jozef a Mária, a tiež vôl sú z menšej tiež keramickej sady. Oslík je drevený (keramický je v depozite):

Anjelíkov je rôznych veľkostí v depozite ešte viac. Ako nebeský chór stačí jeden archanjel a dvaja "asistujúci" nebeskí poslovia:

Pôvodný jeden pastier a jeden kľačiaci pútnik s dieťaťom boli voči svätej rodine neprimerane veľkí. Okrem toho to chcelo viacej postáv, lenže figúrky vo vhodnej veľkosti sa samostatné nepredávajú.
Pastier vpravo bol pôvodne v chybnej sade, ktorá zostala na sklade v Spolku sv. Vojtecha. Pastierov z nej už prv rozpredali. Zostal tam však Jozef, ktorého sa dalo "prehlásiť" za pastiera, a tak počet postáv pri maštaľke vzrástol. Pred rokom sa betlehem rozrástol o ďalšie postavičky zo sady, ktorú som objednal z e-shopu. Pastier vpravo mal byť pôvodne tiež Jozefom. S ním pribudol aj pastier s ovečkou na pleciach:

  

K týmto Vianociam pribudli nové postavičky - pastieri a pútnici, čím sme mohli nadmerne veľkých "posunúť" do depozitu. Pri zháňaní sochy sv. Jána Nepomuckého som našiel umeleckú dieľňu na Morave, ktorá vyrába aj fugúrky do betlehema. Po odliatí zo živice (epoxidu) niektoré figúrky obrúsili podľa mnou zadaných pripomienok. Postavičky potom vymaľovala klientka resocializačného zariadenia na Tomkoch.

Dve kľačiace postavičky pastierov pri jaslíčkách:

  

Mladý pastier a pútnik. Akosi sa ich nepodarilo pri fotení dobre zaostriť. Azda preto, že sa tak veľmi ponáhľajú k jasličkám?

  

Ovečky sú pôvodné keramické. Do stáda sa ale priplietol aj jeden plastický baran z Kauflandu.

Ku sviatku Zjavenia Pána sa scéna betlehema mení: pastierov pri jasličkách striedajú traja králi so sprievodom:

Pôvodní Traja králi boli neprimerane vysokí, rovnako ako pastieri. Pred rokom ich nahradili noví, zo sady kúpenej cez e-shop:

Slon je v betleheme vzácnosťou, ale deťmi veľmi obľúbený. Pochádza zrejme z pôvodnej sady menších figúrok, tak k týmto vianociam dostal darček - podstavec, aby pôsobil, že je väčší.
Nový je aj čierny mahaut (šofér slona). Dúfam, že nikoho nebude trápiť, že je africkej fyziognómie, a nie indickej:

Ťavy máme dve pôvodné. Každá však pochádza z inej sady, pretože jedna je keramická (zrejme družka slona), druhá drevená (družka oslíka).
Aj pri nich pribudol nový sluha arabského vzhľadu. Pôvodná zostava mala tiež jedného sluhu, ale bola to postava najvyššia zo všetkých - ťavy pri ňom pôsobili skôr ako veľkí psi, aj s nákladom mu nesiahali ani po plecia.

 BETLEHEM  2017/18 

V nasdujúom roku prišlo ešte k jednému vylepšeniu betlehema:
Drevená ťava nemala svoj originálny náklad. Ten mala mať zavesený z oboch strán v slučkách na hrboch. Lenže jeden náklad bol stratený. Nový vyrezal z lipového dreva terapeut v resoci na Tomkoch Rudolf  Cserge. A tak na Zjavenie Pána v roku 2018 prišli Traja králi s novým originálnym nákladom na ťave.