BIBLICKÁ OLYMPIÁDA šk. rok 2015/16

dekanátne kolo Šaštín
10. marec 2016

Deviataci Michaela Vaculová (z Kuklova) a Martin Baleja, ôsmak Marek Katerinec (ako náhradník) získali 1. miesto v dekanátnom kole.

 

diecézne kolo Bratislava
12. apríl 2016

Deviataci z našej základnej školy Michaela Vaculová a Martin Baleja, ôsmak Lukáš Kadlic (ako náhradník) získali 6. miesto.
Za cirkevnú školu sv. Františka v Malackách sa súťaže zúčastnil aj Juraj Hušek, so svojim družstvom skončili tesne druhí.

Scénky: