HODY 2017


Borskosvätojurský ženský kroj (v zemianskej a sedliackej verzii)