Nové umiestnenie krstiteľnice (november 2019)
a nový mosadzný vrchnák
(apríl 2020)

Pôvodné umiestnenie krstiteľnice

Príprava nového miesta pre krstiteľnicu. Kvôli tomuto účelu bolo v októbri 2019 odstránené drevené obloženie steny. Zostávajúcemu obloženiu bola vyrobená nová okrajová lišta.

Na odstránených doskách obloženia vidno, že obloženie v dolnej časti, zvlášť to, čo je zakryté dlažbou, je už v dosť zlom stave:
 

V novembri bola omietnutá.. Elektrický drôt k zásuvkám a reflektoru, ktorý bol en voľne vložený pod dreveným obkladom, bol zasekaný do steny.
Napokon bola stena vymaľovaná až do výšky okna.
 

Zároveň bola vymaľovaná aj stena za bočným oltárom. Krstiteľnica takto dostala nové - dôstojné miesto v bočnej lodi kostola.
 

Aj keď pandémia v marci 2020 značne obmedzila náš život, ale ho nezastavila. Smutnú prázdnotu zatvoreného kostola rozjasnila novota - nový vrchnák na krstiteľnicu.
Starý kamenný vrchnák bol veľmi ťažký - bol problém s jeho skladaním a najmä ukladaním naspäť na krstiteľnicu. Jeho položenie, napriek všetkej opatrnosti, spôsoboval náraz. Na dvoch miestach už bolo z neho odbité.
Aby sa nepoškodila aj sama krstiteľnica, bol pre ňu zhotovený nový mosadzný vrchnák.
Po asi dvojročnej neúspešnej snahe nájsť výrobcu na Slovensku alebo v Česku, bola zákazka internetom zadaná do Poľska.
Napriek uzatvoreniu hraníc kvôli pandémii, kuriér v prvý aprílový deň doviezol obrovský balík s objednaným vrchnákom: