Nové okná 

 kaplnka Nepoškvrneného Počatia Panny Márie 

 TOMKY 

História:

Pôvodné okná mali drevené rámy so štvorcovými tabuľkami skla.

 

Pri oprave kaplnky (cca rok 1986) boli okná odstránené. Okenné otvory boli zasklené priamo do omietky. Z vnútornej strany mreže boli osadené žlté tabule skla z krúžkovým reliéfom. Z vonkajšej strany boli do fasádnej omietky osadené číre drôtené sklá.

 

 

Hlavným problémom zasklenia okenných otvorov bez okien priamo do omietky bola nemožnosť vetrania. Niektoré sklá však už boli popraskané. Priestor medzi sklami sa nedal vyčistiť, niekde už napadali naspodok kúsky omietky. Dokonca za sklom jedného okna bola hrubá vrstva mŕtvych múch, z ktorých sa každý rok liahli nové:

 

Streda 13. november 2019 osadenie nových okien

 

 

 

     

 

 

Štvrtok 14. november 2019 murárske práce

 

 

 

 

Piatok 15. november 2019 upratovanie