Viliam Bernát

administrátor ex curendo zo Studienky 1978 (6.) okt.- (10.) dec.

Narodil sa 20.7.1947 vo Veselom. Za kňaza bol vyvsätený 25.7.1970. Kaplánom bol v Komjaticiach a v r. 1975 Podunajských Biskupiciach. V r. 1975 sa stal administrátorom v Studienke, v r. 1979 v Mojzesove, v r. 1984 v Jure pri Bratislave, a v tom istom roku v Dóme sv.Martina. V nasledujúcom roku 1985 odišiel za administrátora do Borského Mikuláša a od roku 1990 bol vo Velčiciach. Zomrel 3. novembra 1997.

Pramene:
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1978