Jozef Blaho

administrátor (de facto farár) 1959 (5.) apríl - 1970 (10.) jan.

Narodil sa 19.10.1921 v Jasovej. Za kňaza bol vysvätený 12.6.1949. Kaplánom bol v Čajakove, vzápätí v Leviciach, potom v Šúrovciach (1950), v Piešťanoch (1951). V roku 1951 musel nastúpiťna vojenskú službu. Po jej skončení bol kaplánom v Jure pri Bratislave (1954) a v Nových Zámkoch (1955). V apríli 1959 sa stal administrátorom v Borskom Jure, a napokon v januári 1970 v Šali, kde bol aj dekanom. V roku 1999 bol v Šali ustanovený za farára, ale už v nasledujúcom roku odišiel od 1.7.2000 na dôchodok do Jasovej. Zomrel 28.4.2003, pochovaný bol v Jasovej.

Pramene:
Farské matriky: MBapt 1959-69; MCop, MDef 1959-70