Ján Blaškovič   [Blaskovics]

farár 28.4.1762 - 17.8.1782 +

Narodil sa v Trstíne. Študoval v seminári sv. Štefana. V r. 1748 sa stal bakalárom a v r. 1749 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v r. 1751. 13.7.1752 bol poslaný za kaplána do Veľkých Levár (? Levárd); 15.2.1755 bol ustanovený za farára v Závode; potom 28.4.1762 bol preložený do Borského Sv. Jura, kde podľa matriky začal pôsobiť až od 16. mája.
Od júna 1779 začal do matrík zapisovať mená kňazov, ktorí odbavovali obrady. Boli to najmä františkáni z Malaciek P. Hugo Krajčírik, P. Nazarius Polák a P. Christophorus Nedeczký, ďalej P. Ismael, P. Zebedaeus, P. Hitianus(?) Adamovič, P. Casparus, P. Rochus Koleda a v r. 1782 P. Tiburtius Papanek. Tiež sa objavujú kapucíni z Bratislavy P. Lucius, P. Octavianus a P. Servitius Vanyssa, a aj karmelitáni zo Skalice P. Eliseus a P. Berthrandus.
Zomrel v Bor. Sv. Jure 17. augusta 1782.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 53; 502
Farské matriky: MBapt a MCop 1762 (a od 1779); MDef 1762, 1782