Gašpar Bognár

* 10.2.1835 - + 6.6.1884; kaplán 1864 (22.) sept. - 1865 (7.) marec

Narodil sa 10.2.1835 vo Sv. Michale na Ostrove. Filozofiu študoval v Trnave  a teológiu v Ostrihome. Vysvätený bol 3.9.1858. Kaplánom sa stal v Dolnej Strede (nad Váhom), potom v Holiciach. V r. 1861 bol menovaný za väzenského kaplána
1861. capellanus castrensis nominatus, unde debitis immersus 1863. revocatus et ad domum correctoriam relegatus est.
Odtiaľ išiel za kaplána do Moče pri Komárne, potom v r.1865 do Borského Sv. Jura. Ďalšie informácie o jeho pôsobení nie sú známe, až že bol administrátorom v Hrušove, kde 6.6.1884 zomrel.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str.505
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1864-65