Ignác Butašovič [Butassovics]

* 1.2.1825 - + 28.4.1886; kaplán 1852 (27.) feb. - 1857 (15.) marec

Narodil sa 1.2.1825. Teológiu študoval v Ostrihome. Za kňaza bol vysvätený 16.9.1850. Kaplánom bol v Modre, potom od r. 1852 do r. 1857 v Borskom Sv. Jure. Odtiaľ išiel za kaplána do Častej, kde sa v októbri 1860 stal administrátorom a v r. 1862 farárom. V októbri 1865 sa stal farárom v Dolných Rišňovciach, kde 28.4.1886 zomrel.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str.517
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1852-57