Anton (Edmund) Černý [Cherny, Cserny] de Csernahora

* 11.11.1821 - + ?

Pochádzal z borskojurskej zemianskej rodiny. Juraj Černý, ktorý postavil kaštiel v Borskom sv. Jure bol jeho bratrancom. Jurajov otec František sa po jeho narodení v roku 1804 presťahoval do Gajar, kde sa narodili jeho ďalšie deti, včítane najmladšieho Alojza, nar. v r. 1818, ktorý sa stal tiež kňazom.
Juraj Černý sa vrátil okolo roku 1834 do Borského sv. Jura, kde v tom čase žil zo súrodencov jeho otca už pravdepodobne len Štefan. Kde žil ich namladší brat Ján Nepomuk, otec Antona, nie je zrejmé. Keďže Anton bol pokrstený v Gajaroch a tak sa uvádza aj miesto jeho narodenia, je možné, že sa presťahoval za svojím bratom Františkom.
Avšak záznam z matriky pokrstených v Gajaroch dáva možnosť aj pre úvahu, že sa narodil v Borskom sv. Jure: pri jeho mene sa uvádza "ex B.S.G." - čiže z Borského Svätého Jura. Tiež ak je správny dátum narodenia 11. november - tak krst bol až o 6 dní neskôr, čo je na tú dobu neobvyklé. Zvyčajne sa krstilo bezprostredne po narodení - v ten istý deň,, alebo v nasledujúci. Takto je možné, že sa Anton narodil v Borskom Sv.. Jure a až po šiestich dňoch, keď ho previezli do Gajar, bol pokrstený.
 

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str.520
Farské matriky: MBapt Gajariensis 1821

 

Antonov bratranec Alojz Černý, narodený v Gajaroch, ktorý mal korene v Bor.Sv.Jure bol tiež kňazzom: