Jozef Chmela

* 6.3.1833 - + ?; 1857 (30.) august - 1861 (26.) nov.

Narodil sa 6.3.1833 v Plaveckom Štvrtku. Filozofiu študoval v Trnave a teológiu vo Viedni. Za kňaza bol vysvätený 27.6.1857. Kaplánom bol v Borskom Sv.Jure, potom v r. 1861-63 bol administrátorom v Dubravke (dnes súčasť Bratislavy), kde zle znášal ťažké podmienky, preto odišiel do (Veľkých) Levár, kde pôsobil ako duchovný správca (kurátor) anabaptistov (Habánov). Odtiaľ išiel za administrátora do Závodu

far. 6.4.1869 Dolné Slažany

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str.521
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1857-61