Mikuláš Chmelík

možno rodák?

Narodil sa v prvej polovici 19. stor. Némethy uvádza, že pochádza zo Sekúl. Avšak evidentne mal blízku rodinu v Borskom Sv. Jure. Kaplánom bol v r.1851 v Moravskom Sv. Jáne.
 

Pramene: