ThDr. Ján Chromjak

administrátor (de facto farár) 1970 (13.) jan. - 1978 (17.) sept.

Narodil sa 20.1.1914 v Čadci. Rodičia bývali potom v Rudine a v Kysuckom Novom Meste. Študoval na nitrianskom gymnáziu a po maturite na bohosloveckej fakulte. Za kňaza bol vysvätený 8.11.1941, kaplánom bol  v Seredi (1942), v Gajaroch (1942), v Krakovanoch (1943), v Rači (1944), v Jacovciach (1945) a v Prašiciach (1945). V roku 1946 išiel za administrátora do Dolného Jatova, potom bol kaplánom v B. Štiavnici (1947) a v Senici (1949).  V r. 1950 získal na bohosloveckej fakulte doktorát teológie, ale už vtom roku mu bola zakázaná pastoračná činnosť. Do pastorácie sa vrátil v r. 1969, keď sa stal administrátorom v Jedľových Kostoľanoch, potom v Bor. Sv. Jure (1970) a v Perneku (1978-81). Na dôchodku bol v Charitnom dome v Pezinku (bol tam v r. 1986), kde 24.októbra 1991 zomrel.

Pramene:
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1970-1978
cadcafarnost.szm.com