Ján Dedinský   [Dedinszky]

kaplán 1847 (8.) jún - (3./12.) december

Narodil

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str.540
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1847