Michal Dobša   [Dobsa]

Farárom v Borskom Sv. Jure bol od 7.11.1881 do r. 1887 (do apríla 1882 bol administrátorom)
Po 10. septembri 1887 sa objavuje miesto neho dočasný administrátor; odišiel do Mor. Sv. Jána.
Vo farskej matrike sa spomína v r. 1907 ako dekan v Moravskom Sv. Jáne.

Michal Dobša, narodený 28.12.1850 v Sekuliach. Vzdelaný kňaz. Teológiu ukončil v Ostrihome v r.1874. Za kňaza bol vysvätený 26.7.1874. Kaplánom bol v Urminciach a Radošovciach, v r.1876 nastúpil ako kurátor habánov v Moravskom Svätom Jáne. Odtiaľ 7. 11.1881 prevzal farnosť v Borskom Svätom Jure a v roku 1887 v Moravskom Sv. Jáne, kde bol aj dekanom. Zomrel v sanatóriu v dnešnom Rakúsku v mestečku Grümmenstein dňa 20.6.1913 vo veku 62 rokov a 5 mesiacov. Pochovaný je v Moravskom Svätom Jáne.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 53; str.545
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1881-87
Farské matriky, nachádzajúce sa na farskom úrade v Bor. Sv. Jure
http://www.obecsekule.sk/web/src/index.php?lg=sk&pgid=286