Juraj Ján Atanáz Duby (Dubay)

farár 1737 24.4. - 1755 22.2.+

Némethy ho uvádza ako farára v Bor. Sv. Jure od 24. apríla 1737, avšak podľa matriky prišiel medzi 6. a 13. májom.
Némethy píše, že zomrel 22. február 1755, ale v matrike je uvedený 23. február.

Narodil sa asi v r. 1695 v Čároch. Študoval v seminári Marianum (Trnava?), v roku 1717 získal titul bakalára a v r. 1718 magistra filozofie. 29. mája 1721 bol uvedený za farára v Prievaloch s filiálkami Lieskové, Rozbehy a Buková.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 53; 551
Farské matriky: MBapt MDef 1737