Andrej Egel

kaplán 1861 (14.) dec. - 1862 (29.) január

Narodil

far. 24.11.1870 Sološnica

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str.555
Farské matriky: MBapt, MDef 1861-62; MCop 1862