Juraj Fugatius   [čítaj Fugacius]

farár 1671 13.4. - 1679 mar.

Narodil sa v Gajaroch. Do Bor. Sv. Jura prišiel z Rohova 13.4.1671. Počas jeho pôsobenia bol na mieste staršieho postavený súčasný kostol, o čom svedčil zápis na fare v latinskom znení: Za toho (farára) v roku 1676 z kameňa a iného pevného materiálu, bol obyvateľmi vystavaný kostol s klenutým stropom.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 53; 579-580
Farské matriky:
Imrich Ehrenberger: Borský Svätý Jur 1394 -1994; vydal Obecný úrad Bor Sv. Jur; str. 59