Jozef Gábriš

administrátor (de facto farár) 1983 (6.) nov. - 1990 (28.) okt.

Narodil sa 7. januára 1957 v Zlatých Moravciach. Teológiu študoval v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal 14. júna 1981 z rúk svojho strýka, biskupa Mons. Júliusa Gábriša, trnavského apoštolského administrátora.
Kaplánom bol najprv v Malackách, potom v roku 1983 v Pezinku.
Ako 26 ročný sa od novembra 1983 stal administrátorom v Borskom Jure. Prokračoval v prerábaní interiéru kostola, ktoré začalo za jeho predchodcu Antona Prieberu. Vtedy na oltári nahradili historické sochy apoštolov Petra a Pavla sochami Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Počas jeho pôsobenia boli zrekonštruované aj kaplnky v obci a zo sakristie bolo odstránené staré vybavenie a nahradené novým.
Tiež kaplnka na Tomkoch zažila rekonštrukciu, po ktorej ju prišiel posvätiť trnavský apoštolský administrátor biskup Július Gábriš. Ale i potom prišlo k úpravám interiéru kaplnky. Po skončení Mimoriadneho mariánskeho roku 1987-88 dal priviesť zo šaštínskej baziliky obraz, znázorňujúcu Pannu Máriu s apoštolmi na Turíce. Tento obraz bol predtým vystavený na pútnom mieste špeciálne počas milostivého roka. Z kaplnky bol odstránený pôvodný oltár so sochou Lurdskej Panny Márie, a miesto neho bol umiestnený tento obraz.
V roku 1987 si vo farských matrikách začal uvádzať funkciu "farár", hoci oficiálne bol stále admnistrátorom.
Od novembra 1990 si vymenili pôsobiská s Elemírom Tasárym a stal sa administrátorom v Mojzesove. Zároveň spravoval aj Úľany nad Žitavou.
Od 15. novembra 2003 bol farárom v Dudinciach, kde bol poverený dekanskou agendou hontianskeho dekanátu.
Od 1. júla 2005 sa stal administrátorom v Novom Meste nad Váhom, kde bol od 1.11.2005 aj dekanom. Od 1.1.2006 tam bol ustanovený za farára.
Na Katolíckej univerzite v Ružomberku získal doktorát z pedagogiky a filozofie. Pri rozdelení Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy vo februári 2008 zostal začlenený v Trnavskej arcidiecéze.
V rokoch 2009-2010 bol farárom v Leopoldove, potom dva roky pôsobil v Trnave ako riaditeľ Arcibiskupského úradu. Zároveň bol rektorom katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa.
V roku 2012 sa stal rektorom filiálneho Kostola sv. Štefana, kráľa v Trakoviciach. Tam sa stal od 1. januára 2015 prvým farárom, keď bola v tejto obci zriadená samostatná farnosť.
V Trakoviciach pôsobil až do svojej náhlej smrti v sobotu 23. februára 2019. Zomrel vo Fakultnej nemocnici v Trnave v 63. roku života a v 38. roku kňazstva. Pochovaný na cintoríne v Tesárskych Myňanoch.

Pramene:
Schematizmy Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1983-1990
TK KBS 20190224001


Jozef Gábriš s organistom Jakubom Balíkom na Húškoch.


S biskupom Mons. Júliusom Gábrišom pri posviacke obnovenej kaplnky na Tomkoch. (1986)