Viktor Galbavý

kaplán 1896 (26.) júl - 1897 (14.) sept.

Narodil sa asi v r. 1872. Bol kaplánom v Bor. Sv. Jure od júla 1896 do septembra 1897. Potom pôsobil ako duchovný (kurátor) anabaptistov (Habánov) v Moravskom Sv. Jáne. Zomrel 5. mája.1900 ako 28 ročný.

Pramene:
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1896-97