Andrej Gálik

administrátor (de facto farár) 1951 (3.) máj - 1959 (30.) mar.

Narodil 19.5.1910 v Rokytove. Za kňaza bol vysvätený v reholi saleziánov 29.9.1940. Po likvidácii kláštorov sa stal administrátorom v Borskom Jure od mája 1951 do marca 1959. Neskôr sa uvádza ako administrátor v Lapáši (1971). Zomrel 27.1.1981.

Pramene:
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1951-1959