Rudolf Grman

administrátor od 1938 (2.) sept.; farár 1949(sept)/50(jan.) - 1951 (2.) apr.

Narodil sa 27.1.1909 v Kľačanoch, vysvätený za kňaza bol 24.3.1935.
Kaplánom bol v Preseľanoch, v r.1938 v Gajaroch. Od mája-júna 1938 bol administrátoromv Bánove. A od septembra 1938 bol administrátorom v Bor. Sv. Jure. (V sobášnej matrike je 28. septembra 1938 uvedený ako administrátor Martin Gúta; ale Grman už predtým krstil i sobášil ako administrátor.)
V roku 1940 pozval pátrov tešiteľov z Marianky na ľudové misie do farnosti. Misie sa uskutočnili začiatkom decembra. V matrike sa spomína páter Tomáš Ivák CC, ktorý 8.12.1940 odbavil krst. Ďalším bol Jozafát Mokroš CC, ktorý po skončení misií 12. decembra z Marianky odpísal na list žiačkam Aničke Grancovej a jej kamarátke.
Grman bol vyše 11 rokov vo farnosti administrátorom. V matrikách sa ako farár začal zapisovať až v roku 1949, ale nie naraz: najprv v pohrebnej od 18.9.1949, potom v sobášnej od 22.12.1949 a napokon v krstnej od 12.1.1950. V Borskom Sv. Jure však potom pôsobil už len niečo vyše roka do apríla 1951.
Potom bol administrátorom v Meleku, kde sa stal v r. 1956 zástupcom dekana a v r. 1959 dekanom. Od r. 1968 bol administrátorom v Bohdanovciach nad Trnavou až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1980. Na odpočinku bol v Pezinku. Zomrel 8. 4. 1998.

Pramene:
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1938-1951