Ján Gúta   [Gútha]

rodák

Narodil sa 24. júna 1819 v Borskom Svätom Jure. V roku 1837 sa objavuje tohto mena študent 2. humanitného ročníka benediktínskeho gymnázia v Ostrihome.
Ako kňaz pôsobil v banskobystrickej diecéze. Bol kaplánom vo Zvolene, neskôr farárom v Brezne.
Do Jura prišiel pokrstiť 30.7.1845 Štefana, syna Pavla Ondrašoviča a Terézie r. Fajtákovej.
Imrichovi Gúthovi a Eve r. Žitlichovskej pokrstil 25.9.1848 syna Júlia, avšak už o osem dní 3.10. ho pochovával. Týmto rodičom zomrela 7.10.1856 aj 7-ročná dcéra Alžbeta, pochovával ju miestny kaplán Butašovič spolu so sekulským rodákom Chmelíkom, kaplánom vo Sv. Jáne (v matrike je zapísaný ako Imrich, Némethy ho uvádza ako Mikuláša / tak je písaný aj pri krste v júni 1848 ako kaplán v Galante).
Tiež prišiel krstiť 7.8. a 11.8.1853 a 11.1.1854. Pri krste 16.7.1855 sa objavuje v úlohe krstného otca.

Pramene:
Farské matriky