Martin Gúta   [Gútha]

rodák, žil v obci 1920-1953, ? administrátor v sept. 1938

Narodil sa 1.10.1869 v Borskom Sv.Jure. Za kňaza bol vysvätený 25.7.1895 v čanádskej diecéze. Pôsobil ako vojenský duchovný vo Veľkom Varadíne /Oradea, Rumunsko/ (1906) a v Przemyśl /Halič/ (1908-13). Przemyśl  bola jedna z najväčších pevností v Európe na zač. 20. storočia.
Gúta sa objavuje v Bor. Sv. Jure, keď v rokoch 1906, 1909 a 1918 prišiel krstiť, v rokoch 1908, 1913 a 1915 pochovávať a v rokoch 1909-10 sobášiť.
V apríli 1920 prišiel do Borského Sv. Jura ako penzionovaný vojenský duchovný, pričom vypomáhal v pastorácii. 14. decembra 1937 bol prijatý z Čanádskej diecézy do Trnavskej apoštolskej administratúry. V sobášnej matrike je pri sobáši 28. septembra 1938 uvedený ako administrátor, avšak v tom čase bol už administrátorom Rudolf Grman, takže je to asi nesprávny zápis.
Za Grmana bola pastoračná služba Martina Gútu už len sporadická, azda pre  vysoký vek. Od októbra 1938 už nepochovával (s výnimkou 2 pohrebov 13.9.1946), sobášil len tri razy 1940, 1946, 1947), jedine pri krstoch sa vyskytuje jeho meno častejšie, i keď tiež len občas. Posledný raz krstil 19.10.1952.
Zomrel 25.3.1953 na starobu ako 83 ročný. Pochoval ho v rodinnej kaplnke na cintoríne 27.3. biskup Ambróz Lazík.

Pramene:
Farské matriky: MBapt 1906, 1909, 1918, 1920-52; MCop 1909-10; 1920-38, 1940, 1946, 1947; MDef. 1908, 1913, 1915, 1922-1938, 1946, 1953