Andrej Ďurček   [Gyurcsek]

kaplán 1851 (7.) sept. - 1852 (15.) február

Narodil

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str.605
Farské matriky: MBapt, MCop 1851-52; MDef 1851