Štefan Hajdin

farár 1782 8.9. - 1797 30.8.+

Narodil
Némethy píše, že bol vovedený do úradu farára v Borkom Sv. Jure 8. septembra 1782. Fakticky už v nasledujúcich dňoch odbavoval obrady; avšak podľa zápisu v krstnej matrike slávnostne uvedený za prítomnosti duchovenstva a zástupcov kláštorov 19.11.1782.

výp. františkán Tiburtius Papanek (24.11., 31.12. krstil i sobášil), paulín zo Šaštína P. František Egyed (6.1.1783), Bazil Bozka (sobášil); kapucín z Bratislavy P. Novatianus Polakovič (21.2. krstil i sobášil); frant. P. Hugo (viac ráz 1783);
karmelitán zo Skalice P. Jacobus a Passione (krstil i sobášil);
kapucín z Bratislavy P. Novatianus; P. Aron (krstil i sobášil);
kapucín z Holíča P. Abundius;
paulín Chrysostomus Hill; Arsenius; expaulín Martin Papanek (1786)
františkán zo Sv. Kataríny P. Nicomedes; Ladislav Štetina; Martin Adamovič;
františkán z Malaciek P. Nazarius Polakovič; P. Mathias Orafský (coop. 1785 marec); Capistranus
P. Eustachius Melodi (krstil i sobášil); P. Bernardus Ďorďovič, P. Christinus Matejovič z Trnavy; P. Angelus Papanek z Kremnice;
lokálny kaplán v Kuklove P. Octavianus
1787 množstvo rehoľníkov ustalo
frant. z Malaciek P. Calasantius Zabitý (1788); Franciscus Blahut, Alexius Klasz (1789); P. Mathias Oravecz 1791; 1793 Leonardus, Adalbertus Simko (v júli vedie matriku a píše sa ako administrátor), Gasparus
od augusta znovu vedie matriku farár
v novembri 1793 nastupuje Štefan Polák ako odministrátor, prestávajú chodiť františkáni
Pohrebu sa zúčastnilo 11 kňazov, Š.Polák vyslovene uvádza, že bol slovenskej národnosti.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 53; 608
Farské matriky: MBapt 1782-97; MCop 1782 -179(5); MDef 1797