Martin Havlovič (Hudovič)  [Havlovicz, Hudovicz]

farár 1653 - 1660

Narodil sa v Gbeloch. V seminári svätého Štefana v Ostrihome sa v roku 1652 stal bakalárom a v roku 1653 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v tom istom seminári. Za kňaza bol vysvätený 21. 12. 1652. V roku 1653 sa stal farárom v Borskom Svätom Jure, pri tej príležitosti bola farnosť Borský Svätý Jur a Kuklov oddelená od Svätého Jána a Sekúl. Tu pôsobil až do roku 1660. Neskôr pôsobil v Brestovanoch a v Zavare, uvedený tam bol 28.4.1665. Potom bol 19. mája 1666 uvedený za farára do Blatného. V Brestovanoch pôsobil opäť od roku 1673, od mája 1675 bol vo Veľ'kých Kostolanoch, kde v roku 1680 ukončil svoje aktívnu činnosť.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 52; 614
blatne.fara.sk