Alojz Hoffman

kaplán 1897 (25.) sept. - 1898 (15.) máj

Podľa záznamov v matrikách bol kaplánom v Bor. Sv. Jure trištvrte roka.

Pramene:
Farské matriky: MBapt., MDef 1897-98; MCop 1897