František Anton Holúbek

možno rodák?

Narodil sa okolo roku 1700 vo Svätom Jure - nie je však isté, v ktorom.

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 627