Jozef Homoky

kaplán 1824 marec - 1828 (28.) apríl

Bol kaplánom v Borskom Sv. Jure.
V rokoch 1824-25, čiže na konci života farára Krajčiroviča vypomáhal aj františkán P. Venantius Trnula

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str.627
Farské matriky: MBapt 1824-1828; MDef 1825; MCop 1827-28