Ján Horváth

kaplán 1837 (2.) máj - 1847 (20.) apríl

Némethy ho nesprávne uvádza ako kaplána v Borskom Mikuláši.

Koncom jeho pôsobenia (7. marec 1847) a najmä po jeho odchode (24. apríl - 26. máj) vypomáhal Nazár Hojszík (azda františkán? uvedené to nie je).
 

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str.631
Farské matriky: MBapt, MCop 1837-1847; MDef 1843-47