Ján Hubatius (Hubáč)   [čítaj Hubacius]

farár 1681 23.3. - 1682

Narodil

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 53; 636
Farské matriky: