Ján Anton Hušek, OSF

možno rodák?

Narodil sa v prvej tretine 19. stor. Ako františkánsky kňaz na jeseň 1858 často krstil a sobášil v Bor. Sv. Jure. Krstil aj vo februári-marci 1862. Františkáni z Malaciek často vypomáhali vo farnosti, takže jeho prítomnosť sama o sebe by nenaznačovala, že by mohol pochádzať z Borského Sv. Jura. Avšak meno Hušek je vo farnosti typické a pri častom pôsobení frnatiškánov je celkom možné, aby boli podnetom pre rehoľné povolanie vo farnosti. Na rozdiel od ostatných vypomáhajúcich františkánov, ktorí sú v matrike uvádzaní len rehoľným menom, v jeho prípade je uvedené i krstné meno, čo môže znamenať, že v rodisku bol známy pod svojím krstným menom.

Pramene: