Ján Ladislav Ivanovič [Ivanovicz, Ivánovics]

farár 1695 20.6. - 1705 apr.

Narodil

Pramene:
Ludovicus Némethy: Series parochiarum et parochorum..., Strigonii 1894, str. 53; 645
Farské matriky: