Telesphorus Jakabovič, OSF   [Jakabovics]

výpomocný duchovný 1872 (1.) sept. 1876 - (20.) jún, kaplán 1874 sept. - nov.

Františkán, pôsobil ako výpomocný popri kaplánovi Ráczovi, po jeho odchode je v matrikách uvádzaný ako kaplán.

Pramene:
Farské matriky: MBapt 1872-76;  MCop 1872-75; MDef 1872-74