Anton Jančovič, SS

výp. 1937 (25.) dec.; administrátor 1938 (11.) január - (19.) jún

Salezián zo Šaštína, ktorý v decembri 1937 prišiel vypomáhať chorému dekanovi Szederovi do Bor. Sv. Jura, a po jeho smrti v januári 1938 pôsobil ako administrátor do júna. Niekedy ho zastupoval salezián Jozef Stašo, občas aj iní saleziáni.
V roku 1948 sa uvádza ako adminstrátor v Hronskom Beňadiku.

Pramene:
Farské matriky: MBapt 1937-1938; MCop, MDef 1938

 

 

* 18. 1. 1905 Rajec, okr. Žilina - † 14. 1. 1971 Rajec

Životopis:

Ľudovú školu navštevoval v rodisku, potom skončil päť tried gymnázia v Žiline. V r. 1925 zmaturoval v Nitre. Ako dvadsaťročný vstúpil do noviciátu saleziánov (Radna, Slovinsko), kde si doplnil aj pedagogické štúdium. Pedagogickú prax tiež vykonával v Radne. V rokoch 1929-1934 študoval teológiu v Turíne a v Ľubľane; za kňaza ho vysvätil 29. júna 1934 v Záhrebe arcibiskup a neskorší mučeník bl. Alojz Stepinac.
Vojenskú službu vykonával v Prahe a v Bratislave. Kňazskú službu začal ako ekonóm saleziánskeho ústavu v Šaštíne, kde ho už roku 1936 vymenovali za direktora. Neskôr, po r. 1939 pôsobil v tejto funkcii v Michalovciach a od r. 1947 vo Svätom Beňadiku. V rámci komunistickej akcie proti rehoľníkom ho hneď v apríli 1950 zaistili a 14. auguste 1951 odsúdili v Bratislave na päť rokov väzenia. Trest si odpykával v ôsmich rozličných väzniciach. Po prepustení z väzenia nedostal súhlas na výkon pastoračnej činnosti. Od r. 1954 si zarábal na živobytie ako poľnohospodársky robotník najprv v Česku, neskôr vo svojom rodisku. Od r. 1965 žil na dôchodku v Rajci u príbuzných.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 585; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina 2014, elektronický text.

http://knihy.dominikani.sk/hlavna_biblio?pcmeno=jancovicantonsdb&par=3