Január Juračka, OSF   [Juracska]

kaplán 1867 (27.) január - (28.) feb.

Františkán, vypomáhal jeden mesiac, ale v matrikách je uvedený ako kaplán.

Pramene:
Farské matriky: MBapt, MCop, MDef 1867